Godło Polski

Jak awansować do światowej ligi metropolii? Seminarium „Polskie Metropolie” w UEK

Wydarzenia
2023-05-22

Jak awansować do światowej ligi metropolii? Seminarium „Polskie Metropolie” w UEK

22 maja 2023 r. w godz. 9:30-16:00 w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbywała się wyjątkowa debata z udziałem naukowców, samorządowców, polityków i ekspertów. Uczestnicy seminarium „Polskie Metropolie” poruszali szereg kwestii związanych z procesem metropolizacji w Polsce.

– Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w ramach poważnej rozmowy o polskich metropoliach. Nieco przekorny tytuł tej debaty brzmi „Jak awansować w światowej lidze metropolii?” Miejsce, w którym spotykamy się jest wyjątkowe dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dlatego że tutaj odbywają się wszystkie ważne rozmowy. Tak też traktujemy tę rozmowę. Jest ona ważna z kilku powodów: po pierwsze polskie duże miasta, polskie metropolie to fundament tego, co nazywamy rozwojem gospodarczym, jakością życia, szeroko rozumianym postępem cywilizacyjnym. Energia, kapitały aktywności, coraz częściej skupiają się w wielkich miastach. I z pewnością o tym trzeba rozmawiać na uniwersytecie z udziałem ekspertów, samorządowców, polityków – powiedział na rozpoczęcie seminarium JM Rektor, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

– Drugi istotny powód, dla którego warto tę dyskusję prowadzić, to klimat centralizacji, który od lat obserwujemy w Polsce. Bywa, że to, co jest centralizowane, spotyka się z dużym poziomem nieufności, podejrzliwości, czasem też ze strony rządu. A przecież sukces naszego kraju w dużej mierze bazuje na samorządzie terytorialnym. (…) I wreszcie trzeci powód to autorytet osób, które są dzisiaj z nami. To również potwierdza ważność dzisiejszej debaty – dodał gospodarz Seminarium „Polskie Metropolie”, JM Rektor UEK.

Tematyka seminarium poświęcona była kondycji finansowej obszarów metropolitalnych w Polsce oraz analizie zmian, jakie należy wprowadzić, aby w niedługim czasie polskie miasta mogły znaleźć się na liście światowych metropolii.

Otwarcie seminarium stanowiły dwa krótkie wykłady. Pierwszy, poświęcony zjawisku metropolizacji świata, wygłosił prof. Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Drugi, podejmujący temat kondycji polskich metropolii, przedstawił prof. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Metropolia jest pojęciem raczej nieokreślonym. Mamy również do czynienia z kilkoma jej płaszczyznami. Chcę zwrócić uwagę, że problem metropolizacji polega na rosnącym znaczeniu kryteriów jakościowych - nie każde duże miasto jest metropolią. Nie każde duże miasto ma cechy, które się uzewnętrzniają w przestrzeni szerszej niż strefa lokalna, regionalna czy krajowa, czyli w przestrzeni globalnej – zauważył prof. Grzegorz Gorzelak.

Prelegenci podejmowali szereg zagadnień związanych z raptownym procesem metropolizacji w Polsce, który zaczął się po roku 1989. Zwrócili uwagę na konieczność wzmocnienia procesów rozprzestrzeniania nad zjawiskiem wymazywania metropolii, widząc w nim główne zadanie polityki regionalnej w Polsce. Podczas seminarium często padało pytanie o skuteczność polityki miejskiej oraz działań samorządowych w naszym kraju.

Podczas seminarium miały miejsce cztery debaty. Pierwsza sesja poświęcona była kompetencjom metropolii, druga ich finansom, natomiast temat trzeciej brzmiał „Obszary metropolitalne”. Uczestniczyli w niej eksperci i przedstawiciele świata nauki, lokalni politycy oraz prezydenci i burmistrzowie wybranych miast Polski.

Czwarta sesja, nazwana sesją główną, stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie przytoczone na początku przez JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura „Jak awansować do światowej ligi metropolii?” Sesję tę prowadził Bogusław Chrabota Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”. Jednym z prelegentów panelu podczas sesji głównej był JM Rektor UEK.

Punktem wyjścia do dyskusji panelowych w ramach seminarium „Polskie metropolie” był Raport dotyczący kondycji ekonomiczno-finansowej metropolii w naszym kraju.