Godło Polski

Obchody 98-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wydarzenia
2023-05-26

Obchody 98-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W piątek, 26 maja 2023 roku przy śpiewie "Breve Regnum" orszak Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wkroczył do Hali Widowiskowo-Sportowej UEK. Rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu, inaugurujące obchody 98-lecia naszej Uczelni.

Oficjalne uroczystości poprzedziła Msza Święta w Sanktuarium św. Józefa przy ul. Rakowickiej 18, przewodniczył JE abp prof. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.

Tuż przed godziną 10.00 główne obchody poprzedził orszak, który tradycyjnie przeszedł z Budynku Głównego do Hali Widowiskowo-Sportowej UEK. W skład orszaku, oprócz Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, weszli również: Rektorzy Seniorzy UEK, Przedstawiciele Uczelni Krajowych, Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Rady Dyscypliny Nauki Prawne oraz Studenci UEK i Poczet Sztandarowy.

Świętujemy dziś założenie naszej Uczelni – początkowo niewielkiej szkoły zawodowej, która z czasem rozrosła się w duży, prężnie działający uniwersytet, który już niedługo świętować będzie 100-lecie swojego istnienia. Jest to więc dobry czas na podsumowanie – spojrzenie wstecz na drogę, którą przebyliśmy. Ale tez czas na snucie marzeń i planów – spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się, jak ten wiek historii przygotował nas do wyzwań stawianych przez współczesny świat. Można powiedzieć, że jako społeczność akademicka nieustannie stawiamy na szali przeszłość, która kształtuje nas oraz określają to, kim jesteśmy i przyszłość – która jest naszym zobowiązaniem i wytycza nam kierunki dalszego rozwoju –powiedział JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK na rozpoczęcie uroczystego posiedzenia Senatu.

JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK na rozpoczęcie uroczystego posiedzenia Senatu wygłosił przemówienie

Po przemówieniu JM Rektora wyświetlony został film przygotowany specjalnie na tegoroczne Święto Uczelni. Był on nie tylko przedstawieniem dotychczasowej drogi rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale także wprowadzeniem w obchody jubileuszu 100-lecia powstania naszej Uczelni.

Następnie głos zabrali zaproszeni na uroczystość przedstawiciele władz naszego Województwa. Pan Mateusz Małodziński, II Wojewoda Małopolski odczytał list od Wojewody Małopolskiego do Społeczności Akademickiej UEK. Podobny okolicznościowy list, tym razem od Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, odczytał Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Podczas uroczystości dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Współpracy – odczytał wybrane listy gratulacyjne i adresy okolicznościowe, w tym list od pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz list od p. Krzysztofa Głuchowskiego, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Zgodnie z tradycją, podczas tegorocznego Święta Uczelni odbyły się również promocje doktorskie i habilitacyjne. Ponadto, przy tej znakomitej okazji, świętowano jubileusz 50-lecia pracy pięciu Profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Część tę poprowadził Prorektor ds. Nauki, prof. Paweł Lula.

– Ze wzruszeniem i dumą spoglądam też na pierwszy rząd, gdzie siedzą niezwykle zasłużeni profesorowie, którzy dziś świętują jubileusz 50-lecia pracy w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Serdecznie dziękuję za lata Państwa pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz za wszystkie działania podejmowane na rzecz Społeczności Uczelni. To prawdziwy zaszczyt móc złożyć dziś Państwu Profesorom gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania w imieniu całej Wspólnoty Akademickiej – powiedział JM Rektor UEK.

Zgodnie z tradycją, również podczas tegorocznego Święta Uczelni odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne.

Drugą część tegorocznego Święta Uczelni stanowiło otwarcie Sali Profesorskiej.

– To wyjątkowe miejsce, w którym spotykać będą się wykładowcy akademiccy naszej Uczelni. Wierzę głęboko, że będzie służyć żywym, inspirującym dyskusjom, kulturalnej wymianie poglądów i wytężonej pracy intelektualnej. Z pewnością pozwoli też na organizację interesujących, kameralnych sympozjów i spotkań, może także wykładów, odczytów, spotkań autorskich – stwierdził JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Podczas obchodów 98-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie zabrakło także części artystycznej. W majowe południe Forum UEK wypełniło się muzyką oraz jej słuchaczami. Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Wojskowej w Krakowie pod dowództwem Pana Majora Dariusza Byliny oraz uczelnianego Chóru Dominanta. Występy te poprzedziły główny koncert w wykonaniu skrzypaczki-solistki Pani dr hab. Patrycji Piekutowskiej, znanej społeczności UEK z jednego z Wykładów Rektorskich, który odbył się w kwietniu.

W czasie koncertu ogłoszono wyniki III edycji plebiscytu „Wspólnota UEK”. Laureatką plebiscytu została studentka Helena Świerad, której złożono gratulacje i wręczono statuetkę.

----------------

Listy gratulacyjne z okazji 98-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objął pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Logotyp Partnera Wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Logotyp Partnera Wydarzenia: Santander Bank Polska S.A.

Partner Wydarzenia: Santander Bank Polska S.A.

Logotyp Partnera Wydarzenia: Wodociągi Miasta Krakowa

Partner Wydarzenia: Wodociągi Miasta Krakowa

Logotyp Partnera Wydarzenia: Krakowski Holding Komunalny S.A.