Godło Polski

QualityFest 2024

Wydarzenia
2024-06-13

QualityFest 2024

W dniach 5-8 czerwca 2024 r., w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbył się QualityFest 2024. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia był jubileusz 100-lecia utworzenia Instytutu Towaroznawczego, najstarszej jednostki UEK, której tradycje kultywuje Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Przez 100 lat Jednostka ta wywierała istotny wpływ na rozwój nauk o jakości w Polsce i za granicą. Obchody 100-lecia Instytutu były wyjątkowym momentem refleksji nad osiągnięciami przeszłości oraz planami na przyszłość.

W ramach QualityFest 2024 odbyły się dwie konferencje: IV Międzynarodowa Konferencja „Nauki o zarządzaniu i jakości w badaniach i praktyce” i XII Krajowa i IV Międzynarodowa Konferencja „Jakość przyszłości – przyszłość jakości”. Wzięło w nich udział ponad 140 reprezentantów z 24 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Rektor UEK, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, a także były Rektor UEK i I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, członek Rady Uczelni, prof. dr hab. Jan Wiktor oraz członek RDN dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości, prof. dr hab. Wojciech Czakon.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu stanu wiedzy z zakresu nauk o jakości, przedyskutowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących wykorzystania potencjału tego obszaru nauki we współczesnej gospodarce, zaprezentowanie osiągnięć związanych z realizacją projektów badawczych oraz przedstawienie kierunków i możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Obecność licznych uczestników, zaproszonych gości i sympatyków Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem uczyniła ten jubileusz niezapomnianym. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie celebrować tę ważną rocznicę, która jest dowodem ciągłego rozwoju Instytutu i dążenia do jego doskonałości.