Godło Polski

Seminarium „Polskie Metropolie”

Wydarzenia
2023-05-18

Seminarium „Polskie Metropolie”

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita” zapraszają od udziału w Seminarium „Polskie Metropolie", które odbędzie się w poniedziałek, 22 maja 2023 r. w godz. 9:30-16:00 w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tematyka seminarium poświęcona jest kondycji finansowej obszarów metropolitalnych w Polsce oraz analizie zmian, jakie należy wprowadzić, aby w niedługim czasie polskie miasta mogły znaleźć się na liście światowych metropolii.

– Stajemy się społeczeństwem coraz bardziej zurbanizowanym. Już dziś ponad 50% z nas mieszka w miastach. Przewiduje się, że do 2100 roku liczba ta osiągnie 85%. Szybko rośnie liczbą mieszkańców metropolii, już 400 miast świata liczy ponad milion mieszkańców. A metropolie to ośrodki zamieszkałe przez co najmniej milion mieszkańców, posiadające rozwinięty sektor usług, wysoki potencjał innowacyjny, wyjątkowe walory kulturalne i architektoniczno-urbanistyczne. Czy to znaczy, że rządzą światem? Na pewno to ważne „przestrzenie przepływów”, wielkie rynki idei, kapitałów i dóbr, centra konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, pola generowania wzrostu. To w nich powstają innowacje technologiczne i społeczne oraz kształtują się zyskujące na znaczeniu wartości, wzorce kulturowe i style życia. I zyskują na znaczeniu. Dlatego też zachęcam Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej tych zagadnień
– mówi Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.
Plakat Seminarium "Polskie Metropolie"

Szczegółowy program Seminarium:

 

9.30. Przywitanie gości – prof. Stanisław Mazur (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

9.40. Metropolizacja świata – prof. Grzegorz Gorzelak (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

10.05. Kondycja polskich metropolii – prof. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

10.30. Sesja 1 Kompetencje metropolii – prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

prof. Hubert Izdebski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Krzysztof Kwiatkowski (Senator RP)

dr Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia)

dr Artur Kozioł (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka)

 

11.30. Przerwa

 

11.40. Sesja 2 Finanse metropolii – dr Marzena Piszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Uczestnicy:

prof. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Arkadiusz Janusz Chęciński (Prezydent Sosnowca)

Waldemar Bojarun (Wiceprezydent Katowic)

Adam Wieczorek (Wiceprezydent Miasta Łodzi)

 

12.40. Sesja 3 Obszary metropolitalne – Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”)

Uczestnicy:

prof. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Elżbieta Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego)

Michał Glaser (Prezes Zarządu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

Artur Popko (Prezes Zarządu Budimex SA)

 

13.40. Przerwa

 

14.10. Sesja główna Jak awansować do światowej ligi metropolii? – Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”)

Uczestnicy:

Krzysztof Kwiatkowski (Senator RP)

dr Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia)

Marcin Stopa (Sekretarz Rzeszowa)

prof. Stanisław Mazur (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Artur Popko (Prezes Zarządu Budimex SA)

 

15.40. Wnioski końcowe – prof. Stanisław Mazur

16.00. Zakończenie seminarium

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego