Godło Polski

UEK zrealizuje szkolenia dla osób zarządzającymi szkołami i placówkami samorządowymi

Wydarzenia
2023-08-29

UEK zrealizuje szkolenia dla osób zarządzającymi szkołami i placówkami samorządowymi

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków w zakresie zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w dniach 13, 20, 27 września oraz 4 października 2023 r, na terenie UEK odbędą się szkolenia z wymienionych zagadnień.

  • 13 września 2023 r. godz. 14.00 – szkolenie dla dyrektorów zespołów szkół sportowych, zespołów szkół ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących samodzielnych, zespołów szkół zawodowych, centrów kształcenia oraz szkół muzycznych,
  • 20 września 2023 r. godz. 14.00 – szkolenie dla dyrektorów samorządowych szkół podstawowych samodzielnych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych,
  • 27 września 2023 r. godz. 14.00– szkolenie dla dyrektorów samorządowych przedszkoli samodzielnych,
  • 4 października 2023 r. godz. 14.00– szkolenie dla dyrektorów zespołów szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznych, burs, placówek sportowo - rekreacyjnych, młodzieżowych domów kultury, dyrektor zespołu placówek resocjalizacyjno- socjoterapeutycznych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Szkolenia odbędą się w Nowej Auli UEK, Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon C, I piętro.

 

Program szkolenia:

14:00 Rozpoczęcie spotkania

JM dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14:15 Sesja I

Uwarunkowania prawne dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

15:00 Sesja II

Podręczny sprzęt gaśniczy. Zakres i zastosowanie.

15:45 Przerwa kawowa

16:15 Sesja III

Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za zwalczanie pożarów oraz kierowanie akcją ewakuacyjną do momentu przybycia pierwszych jednostek ochrony p.poż. i innych podmiotów powołanych do reagowania w danej sytuacji.

17:45 Zakończenie szkolenia

 

Więcej informacji na portalu edukacyjnym Miasta Krakowa.

 

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego