Godło Polski

Wykład Rektorski gen. w st. spocz. dra Mieczysława Bieńka

Wydarzenia
2023-12-19

Wykład Rektorski gen. w st. spocz. dra Mieczysława Bieńka

W wtorek 19 grudnia 2023 r. w Starej Auli UEK odbył się kolejny Wykład Rektorski. Wygłosił go gen. w st. spocz. dr Mieczysław Bieniek – Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Prelegent podjął kwestię współczesnej sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego w świetle wojny na Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie i wynikających z nich wniosków dla Polski.

Cykl Wykładów Rektorskich to seria, która zaprasza do udziału i rozmowy ludzi znaczących i co istotne ludzi, którzy mają również wpływ na to jak zmienia się świat, w którym żyjemy. Dzisiaj wchodzimy w przestrzeń rozmowy związanej z bezpieczeństwem i geopolityką. Nasz dzisiejszy gość gen. Mieczysław Bieniek to osoba, która od wielu lat wywierała istotny wpływ na to, co dzieje się w polskiej przestrzeni rozmowy i działań dotyczących bezpieczeństwa, osoba która kończyła najbardziej prestiżowe szkoły na świecie z zakresu obronności, która pracowała w strukturach NATO oraz na misjach w różnych krajach i dowodziła dużymi operacjami wojskowymi– powiedział, zapowiadając gościa wykładu JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Gen. w st. spocz. dr Mieczysław Bieniek swoją prelekcję rozpoczął od następującego porównania:

Bezpieczeństwo dzisiaj odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki. Można mówić o definicjach bezpieczeństwa różnie, ale bezpieczeństwo – pamiętajmy – nie jest czymś, co dane jest nam na zawsze. Widzimy to wyraźnie w tym naszym zwariowanym świecie. Bezpieczeństwo jest jak miłość, o którą trzeba dbać, którą trzeba pielęgnować. Jak kwiat, który musimy podlewać– powiedział Generał.

Podczas bogatego w treści wykładu, prelegent omówił strefy bezpieczeństwa strategicznego, system bezpieczeństwa narodowego oraz zasady dowodzenia w siłach zbrojnych. Ponadto poruszył problemy globalne, mówił o skutkach wojny jądrowej, a także wyszczególnił trzy stopnie zagrożenia cybernetycznego. Wskazał przy tym na ogromną konieczności rozwijania cyberobrony. Nie zabrakło odniesienia do konfliktu na Bliskim Wchodzie, informacji o roli i strukturze NATO oraz o źródłach napięć i konfliktów we współczesnym świecie. W końcowej części wykładu Generał przedstawił wnioski z trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Po prelekcji uczestnicy wykładu mieli możliwość zadawania pytań. W rozmowie pojawiły się kwestie wydarzeń związanych z obronnością naszego kraju, militaryzacji kosmosu, a także pytania o sens tworzenia Armii Europejskiej czy o dalsze losy wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą.

Wykład Rektorski gen. w st. spocz. dra Mieczysława Bieńka dostarczył słuchaczom wiele cennej wiedzy, przekazanej w lekkiej, czasem humorystycznej formie. Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach z tego cyklu.