Godło Polski

Monografia pracowników UEK opublikowana w wydawnictwie Routledge

Doniesienia naukowe
2023-04-05

Monografia pracowników UEK opublikowana w wydawnictwie Routledge

25 stycznia br. prestiżowe wydawnictwo Routlegde opublikowało monografię „Human Resource Management in Early Internationalised SMEs”. Publikacja upowszechnia wyniki prac zespołu badawczego: dr hab. Joanny Purgał-Popieli, prof. UEK, dr. hab. Urbana Pauli, prof. UEK oraz prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK.

Kapitał ludzki odgrywa bardzo istotną rolę w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, jednakże niewiele wiadomo na temat praktyk HR, które stosowane są w tych podmiotach. Co więcej, do tej pory nie podejmowano badań na temat zarządzania zasobami ludzkimi w tych MŚP, które rozpoczęły działalność międzynarodową w bardzo krótkim czasie od ich założenia. Należą do nich m.in. eksporterzy na rynki europejskie i „urodzeni globaliści” (born globals).

Niniejsza monografia jest pierwszą publikacją, która w kompleksowy sposób przedstawia powyższą problematykę bazując na badaniach własnych w wymienionych wyżej firmach.

Odpowiada ona na potrzeby informacyjne menedżerów MŚP dotyczące radzenia sobie z wyzwaniami w toku internacjonalizacji za pomocą różnych praktyk HR, w tym strukturyzacji pracy, rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju, oceny i wynagradzania pracowników oraz zarządzania efektywnością pracy. Oferuje także pracownikom naukowym, doktorantom, studentom studiów podyplomowych oraz praktykom aktualny i kompleksowy przegląd literatury i badań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w MŚP podążających różnymi ścieżkami internacjonalizacji.

Okładka publikacji „Human Resource Management in Early Internationalised SMEs” autorstwa dr hab. Joanny Purgał-Popieli, prof. UEK, dr. hab. Urbana Pauli, prof. UEK oraz prof. dr. hab. Aleksego Pocztowskiego

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego