Godło Polski

UEK zrealizował dwuletni projekt w ramach NAWA “Welcome to Poland”

Życie akademickie
2023-06-01

UEK zrealizował dwuletni projekt w ramach NAWA “Welcome to Poland”

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, od 1 sierpnia 2021 r. do 31 maja 2023 r., w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie realizowano projekt w ramach ogólnopolskiego programu NAWA „Welcome to Poland”, którego nadrzędnym celem było podniesienie jakości umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

Inicjatorem i koordynatorem projektu było Biuro Programów Zagranicznych, a na potrzeby realizacji działań, decyzją Rektora Uniwersytetu, powołana została nowa podjednostka – Welcome Centre UEK. 

 

Podjednostka podejmowała działania dążące do podniesienia standardów obsługi cudzoziemców oraz pełniła rolę „helpdesku” i punktu konsultacyjnego dla studentów i potencjalnych kandydatów na studia, w tym grup młodzieżowych z zagranicy, doktorantów oraz gości zagranicznych odwiedzających UEK.

Welcome Centre UEK

Oprócz zapewnienia profesjonalnej obsługi i pomocy przedstawicielom grup docelowym, Welcome Centre UEK zrealizowało szereg wydarzeń związanych z tematyką projektu, m.in. dwie edycje wystaw zdjęć studentów zagranicznych (projekt pod tytułem „the KUE’s International Ambassadors”), 10 edycji warsztatów z zakresu różnorodności oraz komunikacji międzykulturowej, a także 4 spotkania ze studentami zagranicznymi, tzw. „Country Meetings”.

 

Część działań Welcome Centre UEK to także promocja i popularyzacja uczelni. Stworzone zostały materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, Uniwersytet oraz sylwetki studentów. W ramach tych działań powstały dwa filmy, wirtualny spacer po kampusie UEK i przewodnik w języku angielskim dla studentów zagranicznych. 

 

Istotne jest to, że Welcome Centre UEK zrealizowało 100% założeń projektowych, a zrobiło nawet więcej – dodatkową inicjatywą pracowników była konferencja „Space for diversity”, która odbywała się pod koniec kwietnia br.

Konferencja „Space for diversity”

 

Welcome Centre UEK, jako jednostka wielojęzyczna i bezpośrednio współpracująca z obcokrajowcami, było również zaangażowane w pomoc Ukrainie – pracownicy organizowali kursy językowe dla uchodźców i starali się doradzać w zakresie podejmowania edukacji w Polsce. Wszystko to, działo się w najbardziej kryzysowych momentach, tuż po wybuchu wojny. 

 

Wartość projektu sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej wyniosła 349 042,65 PLN, a na jego potrzeby zostali zatrudnieni dwaj pracownicy oraz praktykantka zajmująca się mediami społecznościowymi. 

 

Biorąc pod uwagę zobowiązanie Uczelni do zapewnienia trwałości projektu oraz realną potrzebę dalszego umiędzynarodowienia UEK, działalność Welcome Centre UEK została kontynuowana od 1 czerwca br. Decyzją JM Rektora, Welcome Centre UEK pozostaje nadal podjednostką w strukturze Biura Programów Zagranicznych UEK.