95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności
2020-05-28

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Zgodnie z przyjętą tradycją – 28 maja obchodzimy Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku miało ono mieć szczególny charakter, gdyż na ten dzień przewidziane były główne wydarzenia jubileuszowe 95-lecia istnienia naszej Uczelni, a także 50-lecia Chóru Dominanta. Jak podkreślił JM Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół w swoim liście do Społeczności UEK z okazji Jubileuszu:

Dzisiejszy dzień powinien być wielkim, radosnym świętem całej Społeczności naszej Uczelni. Niestety planowane z największą pieczołowitością od ponad roku obchody tego wyjątkowego wydarzenia zmuszeni jesteśmy przełożyć na późniejszy termin i bardziej bezpieczne czasy.

Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, stanowiące zaczątek dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, powstało w 1925 roku. Jego twórca i pierwszy rektor Arnold Bolland wybrał na dewizę szkoły słowa: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Przyświecają nam one do dziś, stanowiąc dewizę Uczelni i swoiste memento. Tuż przed wojną – w 1938 roku Wyższe Studium Handlowe zostało przemianowane na Akademię Handlową, następnie Wyższą Szkołę Ekonomiczną i Akademię Ekonomiczną, by w roku 2007 stać się dzisiejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Lata przemian – obyczajowych, politycznych, ustrojowych i obyczajowych, odcisnęły na Uczelni swe piętno, kształtując jej dzisiejszy charakter.

W ciągu minionych dziesięcioleci nasza Uczelnia stała się niezwykle istotną częścią zarówno lokalnego, jak i centralnego horyzontu naukowego Polski i Europy – kształcąc młodych specjalistów w dziedzinie nauk społecznych, a także prowadząc ważne i potrzebne badania naukowe. Cieszę się, że poprzez współpracę z wieloma uczelniami oraz ośrodkami badawczymi w kraju i poza jego granicami, liczne konferencje, projekty, a także niezwykłe zaangażowanie pracowników, jak również studentów i doktorantów w liczne działania naukowe i społeczne, możemy się nieustannie rozwijać, pielęgnować swoje pasje (nie tylko te naukowe) oraz przyczyniać się do budowania lepszego świata. – pisze w liście z okazji Jubileuszu JM Rektor.

Myślę, że mogę dziś stwierdzić, iż nasza Uczelnia zdała ten trudny egzamin, jaki postawiło przed nami życie i dobrze poradziliśmy sobie z funkcjonowaniem w nowych warunkach. Od początku ogłoszenia zagrożenia epidemicznego każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by mimo niecodziennych, bezprecedensowych okoliczności, jak najlepiej, z maksymalną troską o zdrowie i życie wszystkich członków naszej Społeczności, realizować najważniejsze zadania uczelni, a więc przede wszystkim działalność badawczą oraz dydaktyczną. W tym czasie, kiedy znacznie więcej czasu spędzamy przed komputerem niż z drugim człowiekiem, niezwykle cenne wydaje się wzajemne wsparcie i kontakt. Wierzę, że najtrudniejsze chwile mamy już za sobą i niebawem będziemy mogli wyjść poza ramy spotkań w rzeczywistości wirtualnej.

W dniu tak znakomitego jubileuszu ze szczególną mocą powinny wybrzmieć słowa twórcy i pierwszego rektora ówczesnego Wyższego Studium Handlowego – Arnolda Bollanda: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Jesteśmy wezwani, by jako pracownicy Uniwersytetu, ludzie nauki, w zalewającym nas zewsząd gąszczu informacji odnajdywać prawdę, pokazywać naszym Wychowankom drogi docierania do niej, ale także poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Zwłaszcza tych ważnych, pożytecznych i wartościowych.

W tym wyjątkowym, choć przeżywanym inaczej niż zwykle Dniu, życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, optymizmu i nadziei. Wierzę, że już niedługo spotkamy się w murach naszej Uczelni, które znów wypełnią się gwarem i pragnieniem poznawania i wyjaśniania świata.

 

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

List Rady Uczelni z okazji 95-lecia Uniwersytetu

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 23 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.