95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności
2020-05-28
lubie to symbol 269 udostepnij symbol 38

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Zgodnie z przyjętą tradycją – 28 maja obchodzimy Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku miało ono mieć szczególny charakter, gdyż na ten dzień przewidziane były główne wydarzenia jubileuszowe 95-lecia istnienia naszej Uczelni, a także 50-lecia Chóru Dominanta. Jak podkreślił JM Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół w swoim liście do Społeczności UEK z okazji Jubileuszu:

Dzisiejszy dzień powinien być wielkim, radosnym świętem całej Społeczności naszej Uczelni. Niestety planowane z największą pieczołowitością od ponad roku obchody tego wyjątkowego wydarzenia zmuszeni jesteśmy przełożyć na późniejszy termin i bardziej bezpieczne czasy.

Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, stanowiące zaczątek dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, powstało w 1925 roku. Jego twórca i pierwszy rektor Arnold Bolland wybrał na dewizę szkoły słowa: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Przyświecają nam one do dziś, stanowiąc dewizę Uczelni i swoiste memento. Tuż przed wojną – w 1938 roku Wyższe Studium Handlowe zostało przemianowane na Akademię Handlową, następnie Wyższą Szkołę Ekonomiczną i Akademię Ekonomiczną, by w roku 2007 stać się dzisiejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Lata przemian – obyczajowych, politycznych, ustrojowych i obyczajowych, odcisnęły na Uczelni swe piętno, kształtując jej dzisiejszy charakter.

W ciągu minionych dziesięcioleci nasza Uczelnia stała się niezwykle istotną częścią zarówno lokalnego, jak i centralnego horyzontu naukowego Polski i Europy – kształcąc młodych specjalistów w dziedzinie nauk społecznych, a także prowadząc ważne i potrzebne badania naukowe. Cieszę się, że poprzez współpracę z wieloma uczelniami oraz ośrodkami badawczymi w kraju i poza jego granicami, liczne konferencje, projekty, a także niezwykłe zaangażowanie pracowników, jak również studentów i doktorantów w liczne działania naukowe i społeczne, możemy się nieustannie rozwijać, pielęgnować swoje pasje (nie tylko te naukowe) oraz przyczyniać się do budowania lepszego świata. – pisze w liście z okazji Jubileuszu JM Rektor.

Myślę, że mogę dziś stwierdzić, iż nasza Uczelnia zdała ten trudny egzamin, jaki postawiło przed nami życie i dobrze poradziliśmy sobie z funkcjonowaniem w nowych warunkach. Od początku ogłoszenia zagrożenia epidemicznego każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by mimo niecodziennych, bezprecedensowych okoliczności, jak najlepiej, z maksymalną troską o zdrowie i życie wszystkich członków naszej Społeczności, realizować najważniejsze zadania uczelni, a więc przede wszystkim działalność badawczą oraz dydaktyczną. W tym czasie, kiedy znacznie więcej czasu spędzamy przed komputerem niż z drugim człowiekiem, niezwykle cenne wydaje się wzajemne wsparcie i kontakt. Wierzę, że najtrudniejsze chwile mamy już za sobą i niebawem będziemy mogli wyjść poza ramy spotkań w rzeczywistości wirtualnej.

W dniu tak znakomitego jubileuszu ze szczególną mocą powinny wybrzmieć słowa twórcy i pierwszego rektora ówczesnego Wyższego Studium Handlowego – Arnolda Bollanda: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Jesteśmy wezwani, by jako pracownicy Uniwersytetu, ludzie nauki, w zalewającym nas zewsząd gąszczu informacji odnajdywać prawdę, pokazywać naszym Wychowankom drogi docierania do niej, ale także poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Zwłaszcza tych ważnych, pożytecznych i wartościowych.

W tym wyjątkowym, choć przeżywanym inaczej niż zwykle Dniu, życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, optymizmu i nadziei. Wierzę, że już niedługo spotkamy się w murach naszej Uczelni, które znów wypełnią się gwarem i pragnieniem poznawania i wyjaśniania świata.

 

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

List Rady Uczelni z okazji 95-lecia Uniwersytetu

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.