95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aktualności
2020-05-28

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Zgodnie z przyjętą tradycją – 28 maja obchodzimy Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku miało ono mieć szczególny charakter, gdyż na ten dzień przewidziane były główne wydarzenia jubileuszowe 95-lecia istnienia naszej Uczelni, a także 50-lecia Chóru Dominanta. Jak podkreślił JM Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół w swoim liście do Społeczności UEK z okazji Jubileuszu:

Dzisiejszy dzień powinien być wielkim, radosnym świętem całej Społeczności naszej Uczelni. Niestety planowane z największą pieczołowitością od ponad roku obchody tego wyjątkowego wydarzenia zmuszeni jesteśmy przełożyć na późniejszy termin i bardziej bezpieczne czasy.

Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, stanowiące zaczątek dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, powstało w 1925 roku. Jego twórca i pierwszy rektor Arnold Bolland wybrał na dewizę szkoły słowa: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Przyświecają nam one do dziś, stanowiąc dewizę Uczelni i swoiste memento. Tuż przed wojną – w 1938 roku Wyższe Studium Handlowe zostało przemianowane na Akademię Handlową, następnie Wyższą Szkołę Ekonomiczną i Akademię Ekonomiczną, by w roku 2007 stać się dzisiejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Lata przemian – obyczajowych, politycznych, ustrojowych i obyczajowych, odcisnęły na Uczelni swe piętno, kształtując jej dzisiejszy charakter.

W ciągu minionych dziesięcioleci nasza Uczelnia stała się niezwykle istotną częścią zarówno lokalnego, jak i centralnego horyzontu naukowego Polski i Europy – kształcąc młodych specjalistów w dziedzinie nauk społecznych, a także prowadząc ważne i potrzebne badania naukowe. Cieszę się, że poprzez współpracę z wieloma uczelniami oraz ośrodkami badawczymi w kraju i poza jego granicami, liczne konferencje, projekty, a także niezwykłe zaangażowanie pracowników, jak również studentów i doktorantów w liczne działania naukowe i społeczne, możemy się nieustannie rozwijać, pielęgnować swoje pasje (nie tylko te naukowe) oraz przyczyniać się do budowania lepszego świata. – pisze w liście z okazji Jubileuszu JM Rektor.

Myślę, że mogę dziś stwierdzić, iż nasza Uczelnia zdała ten trudny egzamin, jaki postawiło przed nami życie i dobrze poradziliśmy sobie z funkcjonowaniem w nowych warunkach. Od początku ogłoszenia zagrożenia epidemicznego każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by mimo niecodziennych, bezprecedensowych okoliczności, jak najlepiej, z maksymalną troską o zdrowie i życie wszystkich członków naszej Społeczności, realizować najważniejsze zadania uczelni, a więc przede wszystkim działalność badawczą oraz dydaktyczną. W tym czasie, kiedy znacznie więcej czasu spędzamy przed komputerem niż z drugim człowiekiem, niezwykle cenne wydaje się wzajemne wsparcie i kontakt. Wierzę, że najtrudniejsze chwile mamy już za sobą i niebawem będziemy mogli wyjść poza ramy spotkań w rzeczywistości wirtualnej.

W dniu tak znakomitego jubileuszu ze szczególną mocą powinny wybrzmieć słowa twórcy i pierwszego rektora ówczesnego Wyższego Studium Handlowego – Arnolda Bollanda: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Jesteśmy wezwani, by jako pracownicy Uniwersytetu, ludzie nauki, w zalewającym nas zewsząd gąszczu informacji odnajdywać prawdę, pokazywać naszym Wychowankom drogi docierania do niej, ale także poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Zwłaszcza tych ważnych, pożytecznych i wartościowych.

W tym wyjątkowym, choć przeżywanym inaczej niż zwykle Dniu, życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, optymizmu i nadziei. Wierzę, że już niedługo spotkamy się w murach naszej Uczelni, które znów wypełnią się gwarem i pragnieniem poznawania i wyjaśniania świata.

 

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

List Rady Uczelni z okazji 95-lecia Uniwersytetu

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego