Godło Polski

Pierwsza samodzielna siedziba UEK znów jego własnością

Aktualności
2022-07-29

Pierwsza samodzielna siedziba UEK znów jego własnością

27 lipca 2022 r. w obecności JM Rektora dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK podpisano Akt Notarialny, na mocy którego Miasto Kraków przekazało w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nieruchomość położoną przy ul. Sienkiewicza 4. Tym samym, po prawie 70 latach burzliwej historii, UEK ponownie stał się właścicielem budynku, który doskonale znają studenci i absolwenci kierunku Towaroznawstwo. Obecnie pod tym adresem mieści się Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych oraz Katedra Jakości Produktów Żywnościowych z Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem (dawniej Wydział Towaroznawstwa).

Jedyny adres poza Kampusem UEK

Często podkreślaną zaletą studiowania na UEK jest fakt, że wszystkie Pawilony znajdują się na Kampusie przy ul. Rakowickiej. Jest jednak jeden wyjątek - nieruchomości przy ul. Sienkiewicza. Wiedzą o tym przede wszystkim Ci, którzy swoje losy związali z kierunkiem Towaroznawstwo. Jednak powszechnie nie jest wiadome, że ten obiekt jest pierwszą samodzielną siedzibą UEK, który wówczas funkcjonował jako Wyższe Studium Handlowe w Krakowie.

Jak wspominał prof. Zbigniew Żabiński, istotą wybudowania własnego gmachu dla WSH była potrzeba uniezależnienia się od Szkoły Ekonomiczno-Handlowej, z którą zajmowało budynek przy ul. Kapucyńskiej 2. Wyodrębnienie się tych dwóch placówek było spowodowane powstaniem Instytutu Towaroznawczego, który w 1925 r. został przekształcony w Wyższe Studium Handlowe. W 1926 r. zatwierdzono plany budowy budynku na parceli, którą Gmina Miasta Krakowa przydzieliła szkole bezpłatnie. Budowa, sfinansowana z własnych środków i kredytów bankowych, zakończyła się w 1927 r.

Uroczystość oddania nowego gmachu połączono z inauguracją roku akademickiego 1 października 1928 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki, władz państwowych i samorządowych oraz młodzież akademicka. Wykład inauguracyjny wygłosił ówczesny premier Polski prof. Kazimierz Bartel, a poświecenia Auli dokonał książę Metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha.

Wraz z rozwojem szkoły jedna siedziba stała się niewystarczająca. Dlatego w 1931 r. wzniesiono gmach naprzeciwko – przy ul. Sienkiewicza 5. Modernistyczne budynki odzwierciedlały ducha tamtych czasów dążących do nowoczesności. Taką innowacją było np. wprowadzenie w 1938 r. dźwigu osobowego. Okres ten przerwały lata wojny. Od 1939 r. pod adresem Sienkiewicza 4 mieściło siękasyno dla pracowników administracji niemieckiej. WSH, wówczas już pod nazwą Akademii Handlowej, powróciło tam w 1945 r., żeby w 1952 r. przenieść się na Rakowicką 27.

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wyższe Studium Handlowe w Krakowie, budynek dwupiętrowy, 1927 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wyższe Studium Handlowe w Krakowie z dobudowanym trzecim piętrem, 1929 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Grafika z Programu Wyższego Studium Handlowego w Krakowie na rok 1929/30 - Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Przemówienie premiera prof. Kazimierza Bartla podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Studium Handlowym w 1928 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Premier prof. Kazimierz Bartel (1. z lewej) i dyrektor Wyższego Studium Handlowego prof. Arnold Bolland (w środku bez nakrycia głowy) po uroczystości przed budynkiem przy ul. Sienkiewicza 4, Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – budynek przy ul. Sienkiewicza 5, 1931 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe

70 lat burzliwych losów budynku

W 1954 r. budynek był własnością Gminy Miasta Kraków, a pieczę nad nim przejął Zarząd Ośrodków Akademickich Ekspozytura w Krakowie. Następnym lokatorem była Politechnika Krakowska. Z biegiem lat zmieniali się nie tylko użytkownicy nieruchomości, ale też jej funkcje. Od 1968 r. mieścił się tam akademik. Jednak po 20 latach do obiektu ponownie wprowadził się Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej. 1 stycznia 1986 r. ustalono prawo użytkowania gruntu na rzecz ówczesnej AE za roczną opłatę ponad 20 tys. zł, co było skutkiem spłaty ostatniej daniny pieniężnej Gminie Miasta Kraków.

Natomiast od 2005 r. uczelnia rozpoczęła starania o nabycie prawa własności do nieruchomości, a de facto do jego odzyskania. Ten żmudny proces trwał 17 lat i zakończył się pomyślnie 27 lipca 2022 r. W obecności JM Rektora dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, Głównej Księgowej mgr Magdaleny Wojas, przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa z Wydziału Skarbu Państwa - Kierownika mgr Janusza Bubaka oraz Notariusza mgr Sylwii Borutowicz-Wieczorek został podpisany Akt Notarialny, na mocy którego Miasto Kraków przekazało w formie darowizny na rzecz UEK nieruchomość położoną przy ul. Sienkiewicza 4. To wydarzenie oznacza, że wszystkie nieruchomości użytkowane przez UEK są jego własnością, także jego pierwsza samodzielna siedziba.

Popisanie Aktu Notarialnego, 2022
Wnętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 4, 2022
Wnętrze budynku przy ul. Sienkiewicza 4, 2022
Wejście do budynku przy ul. Sienkiewicza 4, 2022

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego