Godło Polski

Nowe studia podyplomowe organizowane we współpracy z Shell Polska

Aktualności
2022-12-14

Nowe studia podyplomowe organizowane we współpracy z Shell Polska

14 grudnia 2022 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisał porozumienie z firmą Shell Polska, na mocy którego stworzone zostaną dwusemestralne studia podyplomowe Sustainable Energy Certificate Program.

W podpisaniu umowy udział wzięli: JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, dr hab. Piotr Buła, prof. UEK, dr Jakub Kwaśny, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz przedstawiciele firmy Shell: Katarzyna Konowrocka, Grzegorz Mucha, Piotr Laszczak, Patrycja Oleksik-Śmietana.

Planowane studia rozpoczną się w 2023 r. Trwają dwa semestry - pierwszy przypada na okres marzec – czerwiec 2023 r. a drugi na październik 2023 – styczeń 2024 r.

Studia podyplomowe Sustainable Energy CertificateProgram oferowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ścisłej współpracy z firmą Shell dedykowane są profesjonalistom aspirującym do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycia cennych kompetencji i umiejętności wymaganych w przedsiębiorstwach sektora energetycznego.

Wielokontekstowy program dydaktyczny prezentujący kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju, stworzony we współpracy z uznanymi praktykami biznesowymi, jest unikatowym produktem na rynku edukacyjnym. Jego wyróżnikami są m. in.:

  • uniwersalność zdobywanej wiedzy, która nie dezaktualizuje się w obliczu szybkiego tempa zmian zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu,
  • kształtowanie kompetencji menedżerskich w oparciu o rozumienie procesów społecznych, politycznych i gospodarczych,
  • przygotowanie do pełnienia roli lidera i inicjatora transformacji instytucji, zespołów i organizacji,
  • kluczowa rola krytycznego myślenia i dyskusji w procesie nauczania-uczenia się,
  • doświadczeni wykładowcy skoncentrowani na zarządzaniu procesem uczenia się i przekazywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności.