Godło Polski

Wykład Rektorski prof. dr. hab. dr. h.c. Wojciecha Czakona

Wydarzenia
2023-06-20

Wykład Rektorski prof. dr. hab. dr. h.c. Wojciecha Czakona

Dokąd zmierzają nauki o zarządzaniu i jakości? Nad tą kwestią zastanawiano się podczas wykładu Rektorskiego, który w Starej Auli UEK 20 czerwca 2023 r. wygłosił prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Osoba Pana Profesora jest osobą powszechnie znaną. To jedna z tych postaci, które są w kanonie w Naukach o Zarządzaniu. Jedna z osób, które wytyczają nowe horyzonty dyscypliny– powiedział witając gościa JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Wierzę że wystąpienie Profesora stworzy ramy do ważnych, merytorycznych dyskusji – dodał JM Rektor.

Prelegent rozpoczął wykład od wyjaśnienia podjętego tematu:

Szanowni Państwo Dlaczego taki tytuł? Dokąd zmierzają nauki o zarządzaniu i jakości? Oczywiście, każdy z nas chciałby wiedzieć, jaka jest przyszłość. Zawodowo zajmując się zarządzaniem strategicznym mam pewną odpowiedzialność merytoryczną, aby tej przyszłości nadać przynajmniej ramy, jeśli nie całą postać – powiedział prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon.

Postać przyszłości nadajemy my, wszyscy. Przyszłość naszej dyscypliny z dzisiejszej perspektywy właściwie mało kiedy rysowała się w jaśniejszych barwach. Chcę Państwu powiedzieć, że - patrząc w dziedzinie nauk społecznych, z poziomu debaty uniwersyteckiej w Polsce – środowisko nauk o zarządzaniu i jakości zrobiło największy skok jakościowy. To znaczy, że zmieniliśmy sposób, w jaki uprawiamy naukę i badanie, w jaki publikujemy i w jaki uczymy, w jaki certyfikujemy siebie nawzajem. Takiej zmiany nie przeżyło żadne inne środowisko – zauważył Prelegent.

Gość Wykładu przestawił krótko historię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, a także zdefiniował czekające ją wyzwania. Wspomniał o tzw. kryzysie urodzaju i potrzebie zrównoważenia działalności edukacyjnej oraz prowadzenia badań. Profesor Czakon omówił także poszczególne trendy widoczne aktualnie w tej dziedzinie nauki oraz presje, wpływające na jej rozwój. Zwrócił uwagę na popularność omawianej dyscypliny naukowej:

To nie przypadek, że jesteśmy najbardziej popularną dyscypliną – kontynuował prelegent. Jeżeli wiek XVII był wiekiem filozofów, wiek XVIII był wiekiem wynalazców, wiek XIX był wiekiem inżynierów, to wiek XX był – i nadal jest – wiekiem menedżerów. Nic, co możemy dostrzec wokół nas, nie powstałoby bez udziału menedżerów – zauważył prof. Czakon.

Podsumowując Wykład, Prelegent podkreślił, że nauki o zarządzaniu i jakości pełnią niezwykle ważną rolę we współczesnym świecie i społeczeństwie:

Warto rozmawiać, jak tę rolę pełnić jeszcze lepiej – powiedział prof. Czakon, zachęcając do dyskusji i zadawania pytań.

Uczestnicy Wykładu chętnie podjęli otwartą przez prelegenta debatę. Pojawiały się tematy związane z oryginalnością dyscypliny, czystością tematyczną nauk o zarzadzaniu w Polsce, uniwersalizacją nauk w naszym kraju, kwestią sztucznej inteligencji w badaniach naukowych i środowisku uniwersyteckim, a także pytania o rozwój nauk o zarzadzaniu i jakości.

Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon jest kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, badacz behawioralnych uwarunkowań decyzji strategicznych, takich jak zaufanie, postrzeganie, preferencje czy krótkowzroczność strategiczna. Jego prace zostały nagrodzone przez Prezesa Rady Ministrów (2021) oraz Ministra Edukacji i Nauki (2021). Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji.

Wykład prof. dr. hab. dr. h.c. Wojciecha Czakona był ostatnim z Wykładów Rektorskich w tym roku akademickim. Kolejne spotkania w ramach Wykładów Rektorskich rozpoczną się w październiku. Serdecznie zapraszamy!