Delegacja UEK we Francji

Aktualności
2022-06-21

Delegacja UEK we Francji

W dniach 16-17 czerwca 2022 r., delegacja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na czele z Rektorem UEK, prof. Stanisławem Mazurem, przebywała w Paryżu. Wizyta we francuskiej stolicy otworzyła szereg nowych perspektyw współpracy UEK z przedstawicielami wyższych uczelni oraz organizacji międzynarodowych.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z Ambasadorem RP we Francji Janem Emerykiem Rościszewskim, podczas którego rozmawiano o możliwościach współpracy z francuskimi uczelniami wyższymi. Ponadto poruszono kwestię zaangażowania UEK we współorganizację w Krakowie międzynarodowej konferencji, w której mają uczestniczyć przedstawiciele wybranych francuskich firm oraz uniwersytetów. Wydarzenie planowane jest na grudzień b.r.

Następnie delegacja udała się do College de Paris zlokalizowanego w paryskiej dzielnicy La Defense. Vice-Prezydent instytucji - Guillaume Finck - przedstawił uczestnikom możliwości współpracy międzyuczelnianej m.in. w zakresie wzbogacenia oferty edukacyjnej UEK o programy studiów w języku francuskim.

Ostatnim zaplanowanym na ten dzień wydarzeniem było spotkanie z przedstawicielami ENOFAP (Education Network Of Franco-Asia-Pacific).

Drugiego dnia - dzięki zaangażowaniu prof. Aleksandra Surdeja, ambasadora RP, stałego przedstawiciela RP przy OECD w Paryżu - delegacja miała możliwość spotkania się z Ambasadorem Turcji w OECD prof. Keremem Alkinem. Wśród omówionych tematów były kwestie włączenia UEK do programu wymiany akademickiej ,,Mevlana”, organizacja wizyty studentów UEK i wybranej tureckiej uczelni w siedzibie OECD, jak również możliwości współpracy z najbardziej renomowanymi uniwersytetami w Turcji.

Istotnym wydarzeniem w kontekście przyszłego rozwoju internacjonalizacji UEK było spotkanie z Ambasador Kolumbii w OECD Panią Adrianą Mejía Hernández. W rozmowie na temat specyfiki kolumbijskiego szkolnictwa wyższego zwrócono uwagę na potencjalne możliwości współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej.

Spotkanie z przedstawicielami Public Governance Directorate otworzyło możliwości dołączenia UEK do OECD Global Network of Schools of Government - prestiżowej platformy łączącej wyższe szkoły administracji publicznej.

Ostatnim wydarzeniem tego dnia (które odbyło się w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD w Paryżu) było spotkanie z Panem Mohamedem Ketatą, Dyrektorem Regionalnym Biura Europy Środkowej i Wschodniej Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) - globalnej sieci frankofońskiego szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych. Rozmowy dotyczyły przyszłego członkostwa UEK w tym renomowanym stowarzyszeniu.