Dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK Pełnomocniczką Rektora ds. Jakości Kształcenia

Aktualności
2021-09-16

Dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK Pełnomocniczką Rektora ds. Jakości Kształcenia

Miło nam poinformować, że dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została powołana przez JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Funkcję tę będzie sprawować we współpracy z Panią Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – dr hab. Karoliną Klechą-Tylec, prof. UEK.

JM Rektor wyraził nadzieję na udaną i owocną współpracę w tym zakresie. 

Pani dr hab. Renacie Seweryn, prof. UEK, w imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK, składamy serdeczne gratulacje!