Godło Polski

Dr Maciej Jagódka laureatem XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Aktualności
2021-05-07

Dr Maciej Jagódka laureatem XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Przyznane zostały nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich uzyskał dr Maciej Jagódka, pracownik Katedry Rynków Finansowych UEK.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogdana Dolnickiego, 26 kwietnia 2021 roku, rozstrzygnęła XVII edycję Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy za najlepsze rozprawy doktorskie i pracy magisterskie poświęcone tematyce jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs przeprowadziła Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca Wolter Kluwer Polska sp. z o.o.

Oceniane prace nadesłano z dziesięciu uczelni z całej Polski. W konkursie reprezentowane były prace z Wydziałów Prawa i Administracji, Geografii i Studiów Regionalnych, Nauk Społecznych, Ekonomii i Finansów czy Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Spośród wszystkich zgłoszonych prac, wyróżnienie w kategorii rozprawa doktorska uzyskał dr Maciej Jagódka z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, pracownik Katedry Rynków Finansowych, za rozprawę pt. „Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Prusek.

Serdecznie gratulujemy!

 

Patronami i fundatorami nagród w tej edycji konkursu byli: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego