Kierunek "Bankowość i zarządzanie ryzykiem" wyróżniony w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności
2021-02-19

Kierunek "Bankowość i zarządzanie ryzykiem" wyróżniony w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Certyfikacyjna VI Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku "Bankowość i zarządzanie ryzykiem", prowadzonego w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierunek „Bankowość i zarządzanie ryzykiem” prowadzony na II stopniu studiów w Instytucie Finansów został wyróżniony po raz drugi w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z najbardziej prestiżowych i innowacyjnych w skali całego kraju.

Fundacja nadała kierunkowi Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej efektywności i skuteczności w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia, a także podejmowania działań mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowania najwyższej wartości dla Studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.

Kierunek "Bankowość i zarządzanie ryzykiem" został utworzony w 2017 roku w ramach współpracy wszystkich Katedr Wydziału Finansów i Prawa (obecnego Instytutu Finansów), a w szczególności Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego oraz Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń.

 

Więcej informacji o kierunku "Bankowość i zarządzanie ryzykiem":

https://if.uek.krakow.pl/bankowosc-i-zarzadzanie-ryzykiem/

Certyfikat akredytacyjny dla kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem (studia II stopnia)

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego