Kierunki UEK wysoko w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Aktualności
2020-07-27

Kierunki UEK wysoko w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora. 21. edycja rankingu uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Według Perspektyw, zmiany prawne miały istotny wpływ na tworzenie Rankingu Kierunków Studiów

W Rankingu Kierunków Studiów uwzględniono 12 wskaźników pogrupowanych według sześciu kryteriów( siedmiu w przypadku kierunków lekarskich), takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

W rankingu tym UEK znalazł się w czołówce uczelni w Polsce, które oferują następujące kierunki studiów:

 • 4. miejsce dla kierunku EKONOMIA
 • 4. miejsce dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • 5. miejsce dla kierunku ADMINISTRACJA
 • 5. miejsce dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • 5. miejsce dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
 • 6. miejsce dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • 10. miejsce dla kierunku ZARZĄDZANIE
 • 11. miejsce dla kierunku INFORMATYKA

Jest to ogromne wyróżnienie dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz sukces wszystkich jego Pracowników, Studentów i Absolwentów.

Ranking Kierunków Studiów jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. W tegorocznym rankingu „Perspektyw” Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie awansował na 47. miejsce. W ogólnym rankingu uczelni uplasowaliśmy się na czwartym miejscu wśród publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce.

 

Ocena Uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich opiera się na 28 wskaźnikach, pogrupowanych według siedmiu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, umiędzynarodowienie, efektywność naukowa i potencjał dydaktyczny.

Mając na uwadze szczegółowe kryteria ogólnopolskiegoRankingu Uczelni Akademickich, w tym roku UEK zajął:

 • 34. miejsce w grupie kryteriów dotyczących prestiżu Uczelni, gdzie brana jest pod uwagę ocena przez kadrę akademicką na podstawie badania ankietowego wśród kadry akademickiej w Polsce oraz uznanie międzynarodowe mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych;
 • 24. miejsce w grupie kryteriów dotyczących absolwentów na rynku pracy;
 • 21. miejsce w grupie kryteriów dotyczących warunków kształcenia, oceniane na podstawie dostępności wysokokwalifikowanych kadr oraz posiadanych przez Uczelnię akredytacji i certyfikatów międzynarodowych.

Szczegółowe wyniki tegorocznej edycji rankingu „Perspektyw” oraz informacje na temat metodologii rankingu dostępne są na stronie internetowej (zobacz więcej).

Zespół ds. rankingów akademickich

pod kierownictwem prof. dra hab. Krzysztofa Surówki,

Prorektora ds. Projektów i Współpracy

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.