Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską

Aktualności
2021-04-30

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską

Ruszyła X edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy zł brutto. Można też zdobyć wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy zł brutto.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419) z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo też składać osobiście w Kancelarii urzędu Komisji lub za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie: www.knf.gov.pl

pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=73437&p_id=18.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego