Kolejne spotkanie Przewodniczących Związków Zawodowych UEK z JM Rektorem

Aktualności
2021-05-28

Kolejne spotkanie Przewodniczących Związków Zawodowych UEK z JM Rektorem

W poniedziałek, 24 maja 2021 r., odbyło się spotkanie Przewodniczących Związków Zawodowych działających przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z JM Rektorem dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK.

Rozmowy dotyczyły polityki Uniwersytetu w zakresie zatrudniania pracowników badawczo-dydaktycznych oraz niebędących nauczycielami akademickimi po ich przejściu na emeryturę.

JM Rektor UEK zaprosił do konsultacji w tej sprawie przewodniczących związków zawodowych działających na terenie naszej Uczelni – dr. hab. Krzysztofa Machaczkę, prof. UEK – Przewodniczącego Zarządu Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, dr. Jana Tatara – Przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK oraz dr. Pawła Zamorę – Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas spotkania poruszono także problemy dotyczące programu Planista.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego