Krakowska Szkoła Biznesu UEK zaprasza na studia MBA oraz studia podyplomowe

Aktualności
2020-07-21

Krakowska Szkoła Biznesu UEK zaprasza na studia MBA oraz studia podyplomowe

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna istniejąca na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku. Szkoła oferuje ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, programy MBA, podyplomowe studia typu MBA oraz menedżerskie dedykowane dla firm. Rekrutacja na studia MBA oraz studia podyplomowe potrwa do 15 września.

Bogata oferta kształcenia w KSB UEK uzupełniona jest także o prestiżowe szkolenia oraz kursy. W ramach studiów podyplomowych KSB UEK kształci ponad 800 studentów rocznie, a z jej oferty skorzystało do tej pory ponad 28 000 osób.

KSB UEK dostarcza ofertę edukacyjną odpowiadającą aktualnym, europejskim trendom w obszarze zarządzania oraz potrzebom gospodarki krajowej i europejskiej. Program jest stale doskonalony poprzez łączenie najlepszych praktyk biznesu, nowoczesnych teorii naukowych, własnych doświadczeń i dobrych wzorców partnerów zagranicznych.

Szkoła wyróżnia się jakością świadczonych usług edukacyjnych, którą osiąga poprzez utrzymywanie wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej i powiązanej z biznesem międzynarodowej kadry dydaktycznej oraz zorientowany na studenta profesjonalny zespół administracyjny.

Usługi edukacyjne są dostarczane w sposób nowoczesny, elastyczny i dostosowany do potrzeb indywidualnych. Stale modernizowana infrastruktura Szkoły umiejscowiona w XIX-wiecznym kampusie odzwierciedla połączenie nowoczesności z tradycją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

KSB UEK jest także miejscem spotkań studentów – praktyków biznesu, którzy budują społeczność profesjonalistów, wymieniają doświadczenia i współpracują również na płaszczyźnie zawodowej.

Programy studiów podyplomowych łączą ze sobą treści merytoryczne związane zarówno z wieloaspektowym procesem zarządzania w organizacjach, jak i osobistym rozwojem pozwalającym na wielopłaszczyznowe doskonalenie się i podnoszenie efektywności zarządzania poprzez wykorzystanie metod, technik i koncepcji w praktyce funkcjonowania organizacji.

Studia MBA:

Różnorodność jest obecnie jednym z najważniejszych elementów studiów MBA. Słuchacze uczą się nie tylko od swoich wykładowców, ale także od siebie nawzajem, mając możliwość skonfrontowania i wymiany swoich wieloletnich doświadczeń z innymi praktykami biznesu.

Istotnym składnikiem różnorodności jest również kultura, którą musimy poznać, aby móc lepiej zrozumieć inne osoby. Zrozumienie i poznanie wzmacnia skuteczną komunikację, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla współczesnego menedżera. Tak rozumiane pojęcie różnorodności znajduje odzwierciedlenie w naszym programie nauczania, który przygotowuje studentów do skutecznego zarządzania w zróżnicowanym środowisku, zarówno zawodowym i jak i kulturowym.

Ogromną wartością studiów MBA obok wiedzy zdobytej w czasie zajęć stanowi silnie akcentowany networking. Swoiste usieciowienie dotyczy nie tylko grupy studentów, ale całej organizacji studiów MBA. Współpraca z dobrymi, zagranicznymi szkołami biznesu, internacjonalizacja oraz wykwalifikowana międzynarodowa kadra naukowa – to składowe dobrego programu MBA.

Ważnym elementem programu studiów MBA realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK są krajowe i zagraniczne sesje wyjazdowe, które dają możliwość czerpania z doświadczeń innych oraz tworzenia sieci kontaktów rozproszonych po całym świecie.

Potencjalnym kandydatom oferujemy nie jeden, a trzy programy MBA: Executive, International MBA oraz KSB MBA + Master. Chociaż mają wiele elementów wspólnych, różnice między nimi są znaczące. Pierwszy kierowany jest do zaawansowanego managementu, osób zatrudnionych przede wszystkim na średnich i wyższych stanowiskach oraz właścicieli przedsiębiorstw. Jego celem jest wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, posiadających silną, międzynarodową perspektywę, potrafiących generować twórcze, korzystne i trwałe rozwiązania problemów i wyzwań poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod zarządzania. W Executive bardzo duże znaczenie mają takie cechy jak indywidualizm i autentyczność. Program oparty jest przede wszystkim na rzeczywistych i aktualnych problemach biznesowych. Program posiada międzynarodową akredytację EPAS. International jest kierowany bardziej do osób pracujących w korporacjach oraz przedsiębiorstwach globalnych i międzynarodowych. Natomiast do KSB + Master najczęściej trafiają młodzi menadżerowie, często są to osoby, które mają własne, małe firmy, na przykład w formie start-upów oraz takie, które na pewnym etapie zaprzestały edukacji najczęściej osiągając poziom Bechelor, odpowiednik polskiego licencjatu. Ponieważ jednak świat idzie do przodu, a firma się rozwija, trafiają one do programu, aby uzupełnić i usystematyzować wiedzę.

Wszystkie programy zbudowane są na bazie standardów międzynarodowych. Staramy się wspierać trzy zasadnicze elementy we wszystkich programach: pierwszym jest mocne umiędzynarodowienie. Z jednej strony chcemy, żeby do programów trafiały osoby z doświadczeniem międzynarodowym, także spoza Polski. Z drugiej – zależy nam na tym, żeby w programach uczestniczyli naukowcy zarówno z polskich ośrodków akademickich, jak i zagranicznych. Treści nauczania również nie powinny odnosić się wyłącznie do lokalnych warunków biznesowych, ale poszczególne problemy i aspekty prowadzenia działalności pokazywać raczej w międzynarodowym kontekście, nawet w odniesieniu do innych kultur. Drugą mocno przez nas wspieraną wartością są zagadnienia związane z szeroko rozumianymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w szczególności CSR-em (skrót od ang. Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – red.) czy też kodeksami etycznymi. Jest również element trzeci, który powoli staje się coraz bardziej dominujący – to kwestia lojalności w relacjach firmy z pracownikami. To relacje, które zawsze działają obu kierunkach: zarówno ze strony pracownika wobec firmy, jak i ze strony przedsiębiorstwa w stosunku do zatrudnionego.

MBA in CM:

Nowością w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK są studia MBA in Community Management. Program MBA in CM jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb samorządu i jego przyszłych wyzwań. Dwusemestralne studia MBA dla liderów i zarządzających w samorządach w Polsce to nowość. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla urzędników, jak dla polityków i liderów opinii (urzędy miast, gmin, marszałkowskie, powiaty, spółki, radni, ale też zarządzający NGO-sami współpracujący z samorządami). Organizatorzy podkreślają praktyczny wymiar studiów, który gwarantują wykładowcy: prezydenci, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych oraz wykładowcy akademiccy. Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Kongres:

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Szkoły jest corocznie organizowany Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa trwająca od 17 lat i integrująca środowisko MBA. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O specyfice Kongresu decyduje łączenie wystąpień naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz czołowych ekspertów i ekonomistów. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako organizator dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera MBA.

Akredytacja:

W tym roku Rada Akredytacyjna EPAS podjęła decyzję o przyznaniu 3-letniej akredytacji dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Celem akredytacji EPAS przyznawanej przez EFMD (European Foundation for Management Development) jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i na świecie. Jest ona potwierdzeniem najwyższej, międzynarodowej jakość realizowanych studiów. Uzyskana akredytacja jest dowodem na to, że Krakowska Szkoła Biznesu UEK właściwie dostosowała Program Executive MBA do potrzeb otoczenia biznesowego, co jest niezmiernie istotne w przypadku studiów rozwijających kompetencje menedżerskie. Krakowska Szkoła Biznesu UEK znalazła się w elitarnym gronie instytucji, których programy posiadają już tę prestiżową akredytację. Na świecie może poszczycić się nią jedynie 115 programów. W Polsce studia Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK są drugim programem menedżerskim, który uzyskał akredytację EPAS.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty edukacyjnej Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – www.ksb.biz.pl.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK zaprasza na studia MBA oraz studia podyplomowe

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.