Litewskie odznaczenie państwowe dla prof. Jacka Purchli

Aktualności
2020-07-10

Litewskie odznaczenie państwowe dla prof. Jacka Purchli

Prof. Jacek Purchla, pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK, a także założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz Agata Wąsowska-Pawlik, obecna dyrektor MCK 6 lipca br. zostali uhonorowani przez Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

Przez lata Międzynarodowe Centrum Kultury regularnie zwracało się w stronę Litwy, a litewscy badacze, pisarze i intelektualiści wielokrotnie je odwiedzali.

Podczas zeszłorocznego piątego Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które zbiegło się w czasie z 450. rocznicą zawarcia unii lubelskiej, gościem specjalnym była dr Kristina Sabaliauskaite, litewska pisarka i historyczka sztuki, autorka bestsellerowej tetralogii "Silva rerum", uznanej przez krytyków w Polsce za "prawdziwą literacką sensację z Litwy".

Istotnym wydarzeniem na kulturalnej mapie Polski na przełomie 2015 i 2016 roku stała się wystawa prac Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa – jednego z najważniejszych twórców litewskich, przygotowana została we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionisa w Kownie.

Włączając się w program Litwa w Krakowie: sezon kultury 2015 MCK zostało miejscem debaty, w której wzięli udział eksperci i intelektualiści z obu krajów. Jej tematem było Wilno – miasto, w którym współistnieją ze sobą pamięć i historia dwóch narodów. W 2010 roku w ramach organizowanego wspólnie z Tokyo Univeristy of Foreign Studies seminarium naukowego pt. Dziedzictwo pogranicza, MCK zaprosiło na Litwę grupę naukowców z Japonii, pokazując im wspólne, polsko-litewskie dziedzictwo i kulturę.

– To wysokie odznaczenie jest wyrazem uznania dla działalności na rzecz zbliżania Polski i Litwy, umacniania polsko-litewskich kontaktów kulturalnych oraz upowszechniania litewskiego dziedzictwa kulturowego – poinformowało MCK w komunikacie dla PAP.

fot. Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej)
prof. Jacek Purchla i prezydent Litwy Gitanas Nausėda
fot.Kancelaria Prezydenta Rep. Lit.
Antoni Michalik, prof. Jacek Purchla, Agata Wąsowska-Pawlik dyr. MCK, Gitanas Nausëda prezydent Litwy, Rasa Rimickaitë attaché ds. kultury w Ambasadzie Rep. Litewskiej, Łukasz Galusek zastępca dyr. MCK ds. programowych

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 29 dni temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.