Nawiązanie współpracy z Konsorcjum College de Paris

Aktualności
2022-09-21

Nawiązanie współpracy z Konsorcjum College de Paris

W dniach 19-20 września br. Uniwersytet Ekonomiczny odwiedzili Wice Prezydent Guillaume Finch i Dyrektor ds. Akademickich Jasmina Kashouh z College de Paris. Goście z Francji odbyli serię spotkań z pracownikami naszej Uczelni, w celu omówienia możliwości współpracy pomiędzy UEK a prywatnymi uczelniami biznesu wchodzącymi w skład Konsorcjum CdP.

Francuskie Konsorcjum posiada szeroką gamę wyspecjalizowanych programów angielsko i francuskojęzycznych.

Rozmowy dotyczyły kwestii budowy systemu mobilności w ramach sieci uczelniCdP, stworzenia wspólnych programów oraz zorganizowania oferty dyplomów francuskich dla studentów naszej Uczelni. Omówiono również możliwości wykorzystania globalnej obecności KonsorcjumCdPw umiędzynarodowieniu oferty kształcenia UEK i rozwoju rekrutacji studentów zagranicznych.

Podczas spotkania z JM Rektorem dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK, podpisano porozumienie o współpracy, którego realizacja przełoży się na serię projektów na poziomie Instytutów i administracji UEK.