Nowy komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Aktualności
2021-05-21

Nowy komunikat Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

21 maja 2021 r. Członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych wystosowali komunikat w sprawie przywrócenia pracy administracji w siedzibach uczelni od 1 czerwca br.

Rektorzy KRUE w składzie: Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, uzgodnili, że w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od 1 czerwca br. przywrócone zostanie świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi co do zasady w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe zasady organizacji pracy w poszczególnych uczelniach zostaną określone w zarządzeniach rektora lub kanclerza.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego