Nowy Zarząd Oddziału PTE w Krakowie

Aktualności
2021-10-12

Nowy Zarząd Oddziału PTE w Krakowie

Miło nam poinformować, że w dniu 20 września 2021 r. odbył się sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w Krakowie, podczas którego wybrano nowe władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie na kadencję obejmującą lata 2021–2026.

Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, który podziękował prof. dr. hab. Andrzejowi Pruskowi (Prezesowi Zarządu Oddziału PTE w Krakowie w latach 2015-2021) za włożony wkład oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Oddziału PTE w Krakowie.

 

Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w Krakowie

Do Zarządu Oddziału PTE w Krakowie zostali wybrani następujący pracownicy Instytutu Ekonomii oraz Instytutu Finansów UEK:

 

Prezes:

prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec

 

Wiceprezesi:

prof. UEK dr hab. Czesława Pilarska

prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski

prof. UEK dr hab. Wojciech Giza

 

Sekretarz:

dr Katarzyna Maj-Waśniowska

 

Członkowie Zarządu:

mgr Małgorzata Karczewska

mgr Zbigniew Karczewski

dr Ryszard Kowalski

dr Jakub Kwaśny

mgr Paweł Lewiński

dr Grzegorz Wałęga

 

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE w Krakowie wybrano następujące osoby:

mgr Józef Bałucki - przewodniczący

mgr Justyna Tomala - zastępca przewodniczącego

mgr Dorota Ufir - sekretarz

mgr Dominika Zębala - członek

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało w nawiązaniu do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i we Lwowie w okresie międzywojennym.

Celem PTE jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą. PTE realizuje swoją misję i cele statutowe za pośrednictwem 22 oddziałów w całej Polsce.

Oddział PTE w Krakowie jest jednym z oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który w tym roku obchodzi Jubileusz 75-lecia, nawiązując do tradycji Towarzystwa Ekonomicznego założonego w dniu 1 marca 1921 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nowym Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (http://www.krakow.pte.pl).