Odsłonięcie pomnika św. Jana Nepomucena w Broniszowie

Aktualności
2022-09-20

Odsłonięcie pomnika św. Jana Nepomucena w Broniszowie

W sobotę 17 września br. w Broniszowie na Podkarpaciu miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Jana Nepomucena – jednego z dwóch zachowanych elementów nieistniejącego już wyposażenia zespołu Dworskiego w Broniszowie.

W uroczystościach brała udział delegacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na czele z JM Rektorem dr. hab. Stanisławem Mazurem, prof. UEK. Wydarzenie zgromadziło również przedstawicieli mieszkańców Broniszowa oraz władze Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Doniosłą chwilą tego dnia było przecięcie wstęgi, odsłonięcie i poświęcenie historycznego pomnika.

Początki dziejów figury owiane są tajemnicą – nieznany jest bowiem autor rzeźby, ani dokładna data jej powstania i osadzenia w tym miejscu. Wiadomo, że została wykonana w stylu baroku ludowego, około II połowy XVIII w. z drewna polichromowanego. Na cokole murowanym w północnej części Parku postawiona została prawdopodobnie w czasie, gdy właścicielami tutejszych posiadłości była rodzina Hupków.

Historia figury nabrała tempa w roku 2010, kiedy to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – dzięki bezkompromisowym działaniom ówczesnego Kanclerza UEK - mgr. Mirosława Chechelskiego - odzyskał rzeźbę św. Jana Nepomucena. Rzeźba ta, wraz z figurą Najświętszej Marii Panny, znajdującą się przy wejściu na teren Parku, są jedynymi zachowanymi elementami nieistniejącego już wyposażenia zespołu Dworskiego w Broniszowie.

Kolejne lata były czasem podejmowania działań mających na celu wpisanie figury do rejestru zabytków, prac renowacyjnych i konserwatorskich. Był to wytężony czas pracy i podejmowania kolejnych kroków, które systematycznie prowadziły do uroczystości przeżywanej 17 września 2022 r.

Park podworski w Broniszowie jest własnością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – z daru Heleny Fierich, z Jęczmyków, primo voto Wasylewskiej (1914 – 2003), wdowy po prof. Jerzym Fierichu (1900 – 1965).