Pan dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK wybrany do Rady Fundacji Rektorów Polskich

Aktualności
2022-04-22

Pan dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK wybrany do Rady Fundacji Rektorów Polskich

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2012-2020, został wybrany do Rady Fundacji Rektorów Polskich.

Posiedzenie, podczas którego dokonano wyboru nowej Rady Fundacji, odbyło się 13 kwietnia 2022 r. Poszczególne kandydatury, uwzględniające wymóg zgody na kandydowanie, były zgłaszane przez członków Zgromadzenia Fundatorów. 

Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 wrzesnia 2022 r., a zakończy 31 sierpnia 2026 r.

Wśród celów Fundacji Rektorów Polskich znajdują się m.in. "działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, a także wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych". 

Panu Profesorowi, w imieniu całej Społeczności UEK, składamy serdeczne gratulacje!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego