Godło Polski

Podpisanie porozumienia z firmą Arcadis

Aktualności
2022-11-17

Podpisanie porozumienia z firmą Arcadis

W środę, 16 listopada 2022 r., w Sali Muzeum UEK, podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a firmą Arcadis. Porozumienie dotyczy przeprowadzenia audytu energetycznego na Uczelni.

Na spotkaniu UEK reprezentowany był przez JM Rektora prof. Stanisława Mazura, dr. Krzysztofa Głuca - Dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju oraz dr. Michała Kudłacza z Katedry Polityk Publicznych. Przedstawicielem firmy Arcadis był pan Krzysztof Kutek - BA Sales Director Resilience.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, firma Arcadis przeprowadzi na naszej Uczelni audyt energetyczny. Koordynatorem realizowanych prac i obowiązków umownych z ramienia UEK będzie dr Krzysztof Głuc, Dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju.

Firma Arcadis przeprowadzi na naszej Uczelni audyt energetyczny