Podpisano umowę o współpracy pomiędzy UEK i GVSU

Aktualności
2021-03-08

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy UEK i GVSU

W poniedziałek, 8 marca 2021 r., podpisano kolejną umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Grand Valley State University (GVSU) w stanie Michigan.

Partnerska współpraca UEK z GVSU trwa już 46 lat i należy do najdłuższych, jakie prowadzimy.

Umowa ma na celu wsparcie międzynarodowej aktywności obu uniwersytetów oraz ułatwienie wymiany edukacyjnej pomiędzy UEK i GVSU, w tym możliwość wzajemnej wymiany studentów, wykładowców i pracowników.

Dzięki porozumieniu będą mogły być realizowane także wspólne badania i projekty, specjalne programy dla grup zawodowych, a także wzajemna promocja wykładów, warsztatów badawczych, sympozjów i innych działań podejmowanych przez wspomniane Uczelnie.

Umowę podpisali JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Prezydent Grand Valley State University dr Philomena Mantella.