Podziękowanie dla Pani Elżbiety Golec-Nycz, wieloletniej dyrektor Biblioteki Głównej UEK

Aktualności
2020-12-21

Podziękowanie dla Pani Elżbiety Golec-Nycz, wieloletniej dyrektor Biblioteki Głównej UEK

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie, podczas którego Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, wręczył przechodzącej na emeryturę dyrektor Biblioteki Głównej UEK - Pani Elżbiecie Golec-Nycz - list gratulacyjny oraz złożył podziękowania za wiele lat współpracy.

Nasza poetka i noblistka - Wisława Szymborska, powiedziała kiedyś: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Dlatego też w imieniu Władz Rektorskich, Senatu oraz całej Społeczności Akademickiej UEK pragnę serdecznie podziękować Pani Dyrektor za osobisty wysiłek i zaangażowanie, które przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania Biblioteki Głównej UEK, promowania czytelnictwa wśród Studentów i Pracowników Uniwersytetu, a także troskę o popularyzację ich osiągnięć naukowych – napisał w liście prof. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pani Dyrektor składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz wielu okazji do realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Spotkanie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, z Panią Elżbietą Golec-Nycz

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego