Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Dębica

Aktualności
2021-09-10

Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Dębica

W Sali Muzeum UEK, 9 września, miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Gminą Miasta Dębica.

Porozumienie zostało podpisane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Mariusza Szewczyka – Burmistrza Miasta Dębica.

Głównym celem współpracy jest realizacja przedsięwzięć i działań na rzecz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego, a także długofalowego planowania rozwoju w oparciu o wiedzę i potencjał naukowo-badawczy poprzez wzmocnienie współdziałania między sferą nauki i administracji.