Posiedzenie okrągłego stołu z udziałem rektorów polskich uczelni

Aktualności
2021-09-03

Posiedzenie okrągłego stołu z udziałem rektorów polskich uczelni

Dziś, 3 września, w ramach konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy-Zdroju, odbyło się posiedzenie okrągłego stołu, w którym uczestniczył JM Rektor UEK. Nadrzędnym celem spotkania było podjęcie dialogu o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla cyberbezpieczeństwa.

Edukacja ta jest istotna z punktu widzenia realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć w dobie cyfrowych zmian, a także zagrożeń wynikających z tworzenia i implementacji nowych i przełomowych technologii.

Wraz ze wzrostem liczby ataków hakerskich oraz rozbudową systemów i usług cyfrowych lawinowo rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Już dziś wiemy także, że kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem nie należy przy tym ograniczać do wymiaru technicznego i ściśle informatycznego. To, co dzieje się w cyberprzestrzeni, coraz częściej wpływa na polityki publiczne, regulacje prawne i jest obszarem konfliktów oraz przedmiotem relacji międzynarodowych, ofertę edukacyjną powinniśmy dalej uaktualniać o komponent „cyber-” również dla takich kierunków studiów jak politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, administracja publiczna oraz prawo. Kluczem jest dostosowanie systemu edukacji, a tym samym kompetencji „cyberkadr” do tych nowych długoterminowych wyzwań oraz potrzeb rynku. Polska nie jest w wystarczającym stopniu systemowo przygotowana na zagrożenia i wyzwania cyfrowe, a system edukacji musi dynamicznie podążać za potrzebami rynku, tak aby wspierać bezpieczeństwo wewnętrzne, międzynarodowe i gospodarcze kraju. Kluczem do rozwiązania tego narastającego problemu jest dalsze inwestowanie w edukację, wspieranie uczelni, a także dostosowanie samego systemu edukacji do długoterminowych wyzwań i potrzeb rynku pracy. Regiony oraz miasta powinny odgrywać w tych przemianach ważną rolę gdyż pełne są nieodkrytych talentów, konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także ośrodków badań i rozwoju i Hubów Innowacji Cyfrowych.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Witold KozłowskiMarszałek Województwa Małopolskiego.

Prezentacje i wystąpienia wprowadzające do tematu wygłosili:

 • Krzysztof Głomb, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją samorządową Rzeczpospolitej Polskiej (on-line/on-site),
 • Arkady Rzegocki– Szef Służby Zagranicznej, MSZ (on-site),
 • Karol Molenda, Pełnomocnik MON do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni (on-line).

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem rektorów i przedstawicieli uczelni, w której uczestniczyli:

 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK –Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (on-site),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (online),
 • prof. dr hab.inż. arch.Andrzej BiałkiewiczRektor, Politechnika Krakowska (on-site),
 • ks. prof. dr hab.Robert TyrałaRektor, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie (on-site),
 • prof. dr hab. Robert StawarzProrektor ds. Kształcenia i Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (on-site),
 • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR –Rektor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (on-site),
 • dr Bianka Godlewska-Dzioboń–Prorektor ds. współpracy i projektów, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (on-site),
 • dr Katarzyna Wadoń KasprzakProrektor da. Nauczania i Rozwoju, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (on-site),
 • dr Konrad Oświecimski – Dyrektor, Akademia IGNATIANUM w Krakowie (on-site),
 • dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM –Rektor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (TBC),
 • dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ – Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (TBC),
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak- Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (online).

Moderatorem dyskusji była Anna Beata Kwiatkowska z Rady ds. Cyfryzacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.