Posiedzenie Rady Naukowej Projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

Aktualności
2021-04-29

Posiedzenie Rady Naukowej Projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”

27 kwietnia 2021 r., pod przewodnictwem JM Rektora dra hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” (REV 4.0).

W spotkaniu, podczas którego omawiano postępy prac zespołów badawczych, oprócz JM Rektora UEK, udział wzięli członkowie Rady: prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar, dr hab. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK, prof. dr hab. Marek Lisiński oraz dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK.

Wchodząc w trzeci rok realizacji projektu, dziewięć zespołów kierowanych przez przedstawicieli kadry naukowej UEK, kontynuuje badania dotyczące wpływu nowych technologii na funkcjonowanie państwa, rynku oraz społeczeństwa. W ramach projektu powstaje 10 monografii naukowych, które będą publikowane w uznanych wydawnictwach międzynarodowych, takich jak Routledge. Ukazują się także kolejne wysoko punktowane artykuły naukowe, z którymi można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej.

Członkowie Rady zwrócili uwagę, że postęp prac zespołów badawczych znacznie wykracza poza pierwotne założenia, a dzięki projektowi REV 4.0 udało się zbudować interdyscyplinarne zespoły, co pozwoli na kontynuowanie wartościowych prac naukowych także po jego zakończeniu. Jak podkreślono - powinien się do tego przyczynić również fakt, że na ten rok zaplanowano w projekcie aplikowanie o co najmniej 10 grantów międzynarodowych w ramach tak uznanych programów jak Horyzont Europa.

Posiedzenia Rady Naukowej Projektu odbywają się regularnie, co kwartał, a do zadań jej członków należy merytoryczna ocena postępu prac badaczy zaangażowanych w projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Regionalne Inicjatywy Doskonałości”.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego