Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

Aktualności
2021-09-10

Posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

10 września, w formie zdalnej, odbyło się III Posiedzenie Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, w którym uczestniczył JM Rektor UEK dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Spotkanie dotyczyło przygotowań do ewaluacji, w szczególności do oceny eksperckiej, obejmującej poziom merytoryczny nie więcej niż pięciu monografii naukowych wraz z uzasadnieniem, opublikowanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie.

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK uczestniczący w Posiedzeniu Rektorskiej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego