Godło Polski

Powołanie dyrektora Centrum Jakości Kształcenia

Aktualności
2023-03-02

Powołanie dyrektora Centrum Jakości Kształcenia

Miło nam poinformować, że dyrektorem Centrum Jakości Kształcenia została mgr Dorota Smolińska.

W dniu 1 marca br., w gabinecie JM Rektora UEK – prof. Stanisława Mazura, miało miejsce wręczenie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Jakości Kształcenia pani mgr Dorocie Smolińskiej.

Mgr Dorota Smolińska jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dotychczas pełniła funkcję kierownika dziekanatu Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Funkcję dyrektora CJK rozpoczęła z dniem powołania.

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor i życzymy wszelkiej pomyślności przy realizacji nowych obowiązków zawodowych.

--------------

Centrum Jakości Kształcenia (CJK), powołane jest w celu wspierania procesów tworzenia i doskonalenia oferty dydaktycznej w zakresie studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, kształcenia, współtworzenia i monitorowania działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości kształcenia.

CJK kieruje dyrektor, do którego zadań w szczególności należy:

1) ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia; 2) odpowiada za opracowywanie i przygotowywanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, założeń do strategii w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni, w tym w zakresie form (trybu i organizacji) studiów, a także projektów ramowych zasad uczenia się; 3) koordynuje wewnętrzną komunikację pomiędzy jednostkami CJK; 4) nadzoruje i koordynuje współpracę CJK z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie dotyczącym kształcenia oraz jakości kształcenia, w tym w zakresie procesów sprawozdawczych i akredytacyjnych; 5) wspiera dyrektorów instytutów w zakresie opracowania oraz zmian programów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.