Godło Polski

Wręczenie medali i odznaczeń Pracownikom UEK

Aktualności
2022-11-23

Wręczenie medali i odznaczeń Pracownikom UEK

23 listopada 2022 r. zasłużeni Pracownicy naszej Uczelni otrzymali medale i odznaczenia państwowe oraz medale Komisji Edukacji Narodowej.

Medale i odznaczenia Państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał Pan Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski.

Podczas środowej uroczystości, brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została p. mgr Agnieszka Nawrocka z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Pan Wicewojewoda wręczył także złote, srebrne i brązowe medale za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.Odznaczenia za Długoletnią Służbę odebrało w sumie 56 osób, z czego 13 osób otrzymało Medale Złote, 18 osób Medale Srebrne, zaś 25 Medale Brązowe.

W uznaniu zasług nauczycieli akademickich odznaczających się wybitnym dorobkiem w zakresie działalności dydaktycznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrało 10 Pracowników naszej Uczelni. Aktu dekoracji tymi odznaczeniami dokonali pani Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty oraz JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Rektor UEK pogratulował wszystkim odznaczonym Pracownikom. W imieniu Senatu, Władz Rektorskich oraz całej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podziękował im i wyraził radość, że są częścią tej Społeczności, a swoją pracą przyczyniają się do jej nieustannego rozwoju.

- Życzę wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości pracownikom wszelkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym – dodał JM Rektor UEK.