Powołanie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2021-03-05

Powołanie Rady Patronackiej UEK

Zgodnie z § 12 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z inicjatywy Rektora Uniwersytetu, powołana została Rada Patronacka UEK, jako stała komisja Rektora na okres kadencji 2020-2024 tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Ideą powołania Rady jest rozwijanie angażującej współpracy Uczelni z otoczeniem, w celu lepszego wglądu w rozpoznanie jego potrzeb. Umożliwi ona wymianę myśli w obszarze obecnych działań Uniwersytetu, a także wyznaczanie kierunków jego dalszego rozwoju, które dostosowane będą do realiów otoczenia biznesowego oraz publicznego.

W dbałości o szerokie spojrzenie na poszczególne obszary współpracy Uczelni z otoczeniem do współpracy w ramach Rady Patronackiej UEK zaproszono przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, a w szczególności przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kultury, środowiska medycznego, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych międzynarodowych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, firm biotechnologicznych, instytucji finansowych i naszych absolwentów.

 

Skład Rady Patronackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 

 

Przewodniczący:

Stanisław Mazur – Rektor UEK

 

Członkowie:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Karolina Bartosik – Managing Director - Head of Global Process Delivery in Poland at State Street

Katarzyna Basiak-Gała – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

Philippe De Brouwer – Head of Model Risk Management and Head of Diversity and Inclusion at HSBC

Piotr Buła – Prorektor ds. Projektów i Współpracy

Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Teatru im. J. Słowackiego

Bartosz Jacyna – Prezes Stowarzyszenia Alumni UEK

Edyta Jaworska – Członek Zarządu Selvita

Anna Klecha – Global Account Based Marketing Director at Capgemini

Anna Lorch – Management Board Member, COO for Poland in Krakow at UBS

Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL)

Grzegorz Piątkowski – Dyrektor ds. Międzynarodowych Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (RMŚP)

Michał Sokołowski – GBS HUB Infrastructure Manager at ABB

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego