Godło Polski

Powołanie Zespołu ds. Współpracy z Biznesem

Aktualności
2022-12-19

Powołanie Zespołu ds. Współpracy z Biznesem

Prorektor ds. Projektów i Współpracy - dr. hab. Piotr Buła, prof. UEK desygnował członków nowo powstałego Zespołu ds. Współpracy z Biznesem.

15 grudnia w Sali Muzeum UEK odbyło się spotkanie, na którym Prorektor ds. Projektów i Współpracy - dr. hab. Piotr Buła, prof. UEK oficjalnie powołał członków Zespołu ds. Współpracy z Biznesem.

W jego skład weszli:

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Przewodniczący Zespołu

oraz

z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK - dziekan
 • dr hab. Monika Szaraniec
 • dr Mateusz Tondera
 • dr Marek Leśniak

 

z Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK - dziekan
 • dr Marek Makowiec
 • dr Konrad Kolegowicz
 • dr inż. Jerzy Szakiel

 

z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK - dziekan
 • dr Jakub Głowacki
 • dr Marcin Semczuk

 

z Działu Transferu Wiedzy i Projektów:

 • mgr Renata Juraszczyk
 • mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk.

 

Inicjatywa utworzenia Zespołu ds. Współpracy z Biznesem ma na celu rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umocnienie pozycji UEK jako partnera w biznesie.

Główne zadania Zespołu:

 • inicjowanie współpracy oraz transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • opracowanie systemu/modelu realizacji prac eksperckich z afiliacją UEK,
 • opiniowanie oferty współpracy UEK z biznesem przy uwzględnieniu potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i skorelowanie jej z możliwościami naukowo-badawczymi UEK,
 • zarządzanie wiedzą w obszarze współpracy naukowców UEK z otoczeniem biznesowym,
 • usprawnienie obecnie działających struktur w dziedzinie współpracy nauki z biznesem, budowanie i umacnianie relacji z otoczeniem zewnętrznym.

Zdjęcie przedstawiające spotkanie członków nowo powstałego Zespołu ds. Współpracy z Biznesem

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego