Pracownicy UEK nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

Aktualności
2020-12-22

Pracownicy UEK nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

Dr hab. Jan Byrski, prof. UEK oraz dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz zostali laureatami IV edycji Konkursu Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Jak podkreślili organizatorzy – tegoroczny konkurs był wyjątkowy, nie tylko ze względu na rekordową liczbę zgłoszeń. Po raz pierwszy, oprócz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, nagradzano także rozprawy habilitacyjne.

Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień związanych z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, mającymi wpływ na poziom i jakość ochrony klienta.

Dr hab. Jan Byrski, prof. UEK z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, zdobył II miejsce w kategorii rozpraw habilitacyjnych, za pracę pt. Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych.

Z kolei dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz z Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK, za swoją rozprawę zatytułowaną Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych, zdobyła I miejsce w kategorii prac doktorskich. Promotorem nagrodzonej pracy była dr hab. Maria Płonka, prof. UEK, natomiast promotorem pomocniczym - dr Tomasz Jedynak.

Naukowcy i studenci doskonale rozumieją oraz świetnie opisują systemowe problemy występujące na rynku. Podsuwają też ciekawe i innowacyjne rozwiązania – podsumował konkurs dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Zainteresowanie tematyką, która leży w kompetencjach naszego urzędu jest wyjątkowe. W środowisku naukowym konkurs ma też dużą renomę, a jakość prac jest doskonała. W związku z tym jurorzy zaapelowali, by kolejna edycja konkursu obejmowała także książki profesorskie. To właściwy kierunek rozwoju naszej inicjatywy – dodał Rzecznik Finansowy w komentarzu opublikowanym na stronie konkursu

Panu prof. Janowi Byrskiemu i Pani dr Agnieszce Witwickiej-Szczepankiewicz, w imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK, składamy serdeczne gratulacje!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego