Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Aktualności
2019-11-15
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością, otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ceremonia odbyła się w dniu 9 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochoła i Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanny Barłowskiej.

Sylwetkę oraz drogę zawodową Profesora Tadeusza Sikory przedstawiła Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych prof. dr hab. Jolanta Król, która powitała prof. dr. hab. Stanisława Tyszkiewicza Mentora Honorowego Profesora. Zaprezentowała drogę życiową Profesora Tadeusza Sikory, wymieniła osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne i organizacyjne. Profesor Tadeusz Sikora od lat zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa żywności i systemowego zapewniania jakości. Współtworzył oraz prowadził zajęcia na wielu kierunkach i stopniach studiów, szczególnie podyplomowych. Był promotorem i recenzentem wielu dysertacji doktorskich, był także recenzentem w wielu postępowaniach awansowych związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Zwróciła uwagę, że właśnie Profesor Tadeusz Sikora ma istotny wkład w kształcenie i rozwój kadr Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Joannę Barłowską, JM Rektor prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk nadał prof. dr hab. Tadeuszowi Sikorze godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W dalszej części uroczystości Profesor Tadeusz Sikora wygłosił wykład pt. „Zapewnianie jakości żywności na początku XXI wieku”.

Po zakończeniu wykładu składanie gratulacji rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochół, który w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną pracowitość Profesora Sikory i pogratulował wyróżnienia. Do gratulacji dołączył się także Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki.

W trakcie uroczystości gratulacje składali przedstawiciele wielu ośrodków naukowo-badawczych, z którymi współpracuje Profesor Tadeusz Sikora. Byli to między innymi: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz prof. dr hab. Irena Ozimek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. UWM dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności prof. dr hab. Agnieszka Kita i prof. dr hab. inż. Grażyna Krasnowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. inż. Jacek Domagała i prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do gratulacji dołączyli się także dziekani pozostałych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w imieniu których wystąpiła prof. dr hab. Izabella Jackowska.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie w dworku ziemiańskim w Felinie nastąpił ciąg dalszy składania gratulacji. Wśród gratulujących byli m.in. prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, prof. dr hab. Maria Śmiechowska z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz oraz prof. dr hab. Anna Litwińczuk wraz z grupą współpracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gratulacje złożyli również licznie przybyli na uroczystość pracownicy Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Byli to wraz z prof. UEK dr hab. inż. Wandą Kudełką dyrektorem i prof. UEK dr hab. inż. Agnieszką Cholewą-Wójcik wicedyrektorem Instytutu na czele, między innymi: prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. dr hab. Władysław Kędzior, prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK dr hab. Anna Prusak, prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński. Po zakończeniu składania gratulacji odbyła się mniej oficjalna część uroczystości, którą również uświetnił Zespoł Pieśni i Tańca "Jawor".

Popularne artykuły

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 3 dni temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 13 dni temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 2 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 16 dni temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 4 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 5 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 3 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 8 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.