Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Aktualności
2019-11-15

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością, otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ceremonia odbyła się w dniu 9 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochoła i Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanny Barłowskiej.

Sylwetkę oraz drogę zawodową Profesora Tadeusza Sikory przedstawiła Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych prof. dr hab. Jolanta Król, która powitała prof. dr. hab. Stanisława Tyszkiewicza Mentora Honorowego Profesora. Zaprezentowała drogę życiową Profesora Tadeusza Sikory, wymieniła osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne i organizacyjne. Profesor Tadeusz Sikora od lat zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa żywności i systemowego zapewniania jakości. Współtworzył oraz prowadził zajęcia na wielu kierunkach i stopniach studiów, szczególnie podyplomowych. Był promotorem i recenzentem wielu dysertacji doktorskich, był także recenzentem w wielu postępowaniach awansowych związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Zwróciła uwagę, że właśnie Profesor Tadeusz Sikora ma istotny wkład w kształcenie i rozwój kadr Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Joannę Barłowską, JM Rektor prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk nadał prof. dr hab. Tadeuszowi Sikorze godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W dalszej części uroczystości Profesor Tadeusz Sikora wygłosił wykład pt. „Zapewnianie jakości żywności na początku XXI wieku”.

Po zakończeniu wykładu składanie gratulacji rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochół, który w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną pracowitość Profesora Sikory i pogratulował wyróżnienia. Do gratulacji dołączył się także Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki.

W trakcie uroczystości gratulacje składali przedstawiciele wielu ośrodków naukowo-badawczych, z którymi współpracuje Profesor Tadeusz Sikora. Byli to między innymi: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz prof. dr hab. Irena Ozimek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. UWM dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności prof. dr hab. Agnieszka Kita i prof. dr hab. inż. Grażyna Krasnowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. inż. Jacek Domagała i prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do gratulacji dołączyli się także dziekani pozostałych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w imieniu których wystąpiła prof. dr hab. Izabella Jackowska.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie w dworku ziemiańskim w Felinie nastąpił ciąg dalszy składania gratulacji. Wśród gratulujących byli m.in. prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, prof. dr hab. Maria Śmiechowska z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz oraz prof. dr hab. Anna Litwińczuk wraz z grupą współpracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gratulacje złożyli również licznie przybyli na uroczystość pracownicy Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Byli to wraz z prof. UEK dr hab. inż. Wandą Kudełką dyrektorem i prof. UEK dr hab. inż. Agnieszką Cholewą-Wójcik wicedyrektorem Instytutu na czele, między innymi: prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. dr hab. Władysław Kędzior, prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK dr hab. Anna Prusak, prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński. Po zakończeniu składania gratulacji odbyła się mniej oficjalna część uroczystości, którą również uświetnił Zespoł Pieśni i Tańca "Jawor".

Popularne artykuły

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 4 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 10 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności dzień temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Wydarzenia 3 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 4 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 2 miesiące temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 22 dni temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 7 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.