Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Aktualności
2019-11-15

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tadeusz Sikora, kierownik Katedry Zarządzania Jakością, otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ceremonia odbyła się w dniu 9 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk, w obecności JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochoła i Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanny Barłowskiej.

Sylwetkę oraz drogę zawodową Profesora Tadeusza Sikory przedstawiła Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych prof. dr hab. Jolanta Król, która powitała prof. dr. hab. Stanisława Tyszkiewicza Mentora Honorowego Profesora. Zaprezentowała drogę życiową Profesora Tadeusza Sikory, wymieniła osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne i organizacyjne. Profesor Tadeusz Sikora od lat zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa żywności i systemowego zapewniania jakości. Współtworzył oraz prowadził zajęcia na wielu kierunkach i stopniach studiów, szczególnie podyplomowych. Był promotorem i recenzentem wielu dysertacji doktorskich, był także recenzentem w wielu postępowaniach awansowych związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Zwróciła uwagę, że właśnie Profesor Tadeusz Sikora ma istotny wkład w kształcenie i rozwój kadr Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Joannę Barłowską, JM Rektor prof. dr hab. dr hc multi Zygmunt Litwińczuk nadał prof. dr hab. Tadeuszowi Sikorze godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W dalszej części uroczystości Profesor Tadeusz Sikora wygłosił wykład pt. „Zapewnianie jakości żywności na początku XXI wieku”.

Po zakończeniu wykładu składanie gratulacji rozpoczął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. inż. dr hc multi Andrzej Chochół, który w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną pracowitość Profesora Sikory i pogratulował wyróżnienia. Do gratulacji dołączył się także Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki.

W trakcie uroczystości gratulacje składali przedstawiciele wielu ośrodków naukowo-badawczych, z którymi współpracuje Profesor Tadeusz Sikora. Byli to między innymi: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska oraz prof. dr hab. Irena Ozimek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. UWM dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności prof. dr hab. Agnieszka Kita i prof. dr hab. inż. Grażyna Krasnowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. inż. Jacek Domagała i prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do gratulacji dołączyli się także dziekani pozostałych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w imieniu których wystąpiła prof. dr hab. Izabella Jackowska.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie w dworku ziemiańskim w Felinie nastąpił ciąg dalszy składania gratulacji. Wśród gratulujących byli m.in. prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, prof. dr hab. Maria Śmiechowska z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz oraz prof. dr hab. Anna Litwińczuk wraz z grupą współpracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gratulacje złożyli również licznie przybyli na uroczystość pracownicy Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem. Byli to wraz z prof. UEK dr hab. inż. Wandą Kudełką dyrektorem i prof. UEK dr hab. inż. Agnieszką Cholewą-Wójcik wicedyrektorem Instytutu na czele, między innymi: prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. dr hab. Władysław Kędzior, prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK dr hab. Anna Prusak, prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński. Po zakończeniu składania gratulacji odbyła się mniej oficjalna część uroczystości, którą również uświetnił Zespoł Pieśni i Tańca "Jawor".