Program Doktorski UEK – rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

Aktualności
2022-06-08

Program Doktorski UEK – rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich UEK serdecznie zaprasza osoby planujące uzyskać stopień doktora w trybie eksternistycznym do zapoznania się z ofertą na semestr zimowy 2022/2023.

Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich UEK serdecznie zaprasza osoby planujące uzyskać stopień doktora w trybie eksternistycznym do zapoznania się z ofertą na semestr zimowy 2022/2023.

Program Doktorski UEK (w języku polskim lub angielskim) stanowi odpłatną, eksternistyczną formę ubiegania się o stopień doktora, która oprócz wsparcia w postaci opieki naukowej podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej umożliwia uczestnikom uzyskanie efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Program Doktorski UEK umożliwia przygotowanie rozprawy doktorskiej w jednej
z dyscyplin nauk społecznych tj.:
· ekonomia i finanse,
· nauki o zarządzaniu i jakości,
· nauki o polityce i administracji,
· geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do Programu Doktorskiego UEK trwa od 1 lipca 2022 r. do 12 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Doktorskiego UEK oraz naboru kandydatów znajdują się na stronie:

https://dr.uek.krakow.pl/program-doktorski/rekrutacja-na-semestr-zimowy-2022-2023/ 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego