Rekrutacja w KSB UEK

Aktualności
2022-07-12

Rekrutacja w KSB UEK

Odkryj świat nowoczesnego zarządzania! Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otwiera nabór na kolejny rok akademicki. Do 15 września przyjmujemy zgłoszenia na studia MBA.

Już po raz 28. Krakowska Szkoła Biznesu UEK otwiera drzwi dla menedżerów, dyrektorów, członków zarządów i właścicieli własnych firm, chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie General Management na światowym poziomie.

Kierunki studiów MBA, tj. Executive, International, MBA KSB + Master oraz MBA IT dają szeroki wybór obszarów edukacji, dostosowany dla różnych branż, aspiracji i doświadczenia zawodowego uczestników programu.

Międzynarodowa kadra akademików, praktyków i trenerów biznesu gwarantuje nowoczesne spojrzenie na zarządzanie, a kursy oparte na metodzie Case Study pozwalają przejść od teorii do praktyki – i bezzwłocznie wdrożyć we własnej firmie rozwiązania poznane podczas weekendowych zjazdów.

Programy MBA w KSB UEK trwają 4 semestry, a zjazdy odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Krajowe i zagraniczne Study Trips są doskonałym uzupełnieniem programów i jednocześnie idealną okazją do niezbędnego w edukacji MBA networkingu. Praca końcowa (MBA Dissertation) stanowi ukoronowanie dwóch lat edukacji i ma na celu wdrożenie aktualnych i potrzebnych rozwiązań w świecie biznesu.

Więcej informacji na temat programów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK: https://www.ksb.biz.pl/studia-mba

 

Pytania dotyczące rekrutacji na studia MBA prosimy kierować na adres: emba@uek.krakow.pl

lub pod numerem tel. 12 293 75 51.

 

ETAPY REKRUTACJI:

- wypełnienie Kwestionariusza Kandydata: https://rekrutacja-ksb.uek.krakow.pl/mba.html

- nadesłanie aktualnego CV,

- rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Dyrektor Programu,

- nadesłanie pozostałych dokumentów (podanie, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia dodatkowych kursów i szkoleń, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN, 1 fotografia formatu legitymacyjnego, karta zgłoszenia na studia MBA),

- dostarczenie 2 listów rekomendujących,

- egzamin rekrutacyjny (przykładowy test GMAT),

- poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji.

 

Zmień bieg swojej kariery i zapisz się na Studia MBA w KSB UEK już dziś!

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego