Godło Polski

Rektor UEK członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Aktualności
2022-11-24

Rektor UEK członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

22 listopada 2022 r. Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Do współpracy w tym gremium zaproszony został JM Rektor UEK dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

– To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

 

Do zadań nowo powołanej Rady będzie należało:

 • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów,
 • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji,
 • wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji,
 • tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji,
 • promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

 

Przewodniczącym rady został prof. Artur Hugo Świergiel, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i Kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pozostali członkowie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji:

 • prof. Artur Hugo Świergiel – Przewodniczący Rady
 • Andrzej Dera
 • prof. Rajmund Bacewicz
 • prof. Dariusz Boroń
 • prof. Maciej Chorowski
 • prof. Janusz Chwastowski
 • dr hab. Renata Ciołek, prof. UW
 • prof. Dariusz Dudek
 • prof. Agnieszka Gniazdowska–Piekarska
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW
 • prof. Stanisław Mariusz Karpiński
 • dr hab. inż. Marek Kisilowski
 • prof. Jerzy Lis
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • prof. Elżbieta Mączyńska–Ziemacka
 • dr Janusz Michałek
 • prof. Stanisław Mikołajczak
 • prof. Alojzy Nowak
 • prof. Celina M. Olszak
 • dr n. med. Marcin Opławski
 • dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. UMŁ
 • Łukasz Słoniowski
 • prof. Andrzej Szarata
 • prof. Piotr Wachowiak

 

– Jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym – zapowiedział zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik.

 

Fot. Przemysław Keler/KPRP

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego