Rozpoczęcie działalności Welcome Centre UEK

Aktualności
2021-08-18

Rozpoczęcie działalności Welcome Centre UEK

Przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie swoją działalność rozpoczął punkt informacyjny Welcome Centre. To nowe miejsce na uczelni, ukierunkowane w stronę międzynarodowej społeczności akademickiej.

Jego głównym zadaniem będzie prowadzenie tzw. helpdesku dla zagranicznych interesariuszy – kandydatów na studia, obecnych studentów, doktorantów oraz gości. Welcome Centre za swój cel obrało podwyższenie jakości usług informacyjnych względem cudzoziemców przybywających na studia do UEK, a także kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wśród pracowników i studentów uczelni.

Swoją działalność Welcome Centre opierać będzie o kilka podstawowych filarów, min. prowadzenie biura oraz kanałów informacyjnych na stronie internetowej uczelni i w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane będą najistotniejsze aktualizacje dla społeczności międzynarodowej.

Dodatkowo przewidziana jest realizacja projektów oraz wydarzeń tematycznych w językach obcych, które przybliżą zarówno obecnym, jak i potencjalnym, zagranicznym studentom sylwetkę uczelni i zachęcą do integracji z lokalną społecznością akademicką. Obecnie trwają prace nad wykonaniem spaceru wirtualnego na terenie kampusu i kompleksowego przewodnika dla zainteresowanych ofertą edukacyjną UEK.

Zainicjowanie działalności Welcome Centre UEK możliwe było dzięki dofinansowaniu z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Welcome to Poland. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel to 349 042,65 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Welcome Centre: https://uek.krakow.pl/en/welcome-centre-uek oraz na Facebooku: https://www.fb.com/WelcomeCentreUEK/.

Biuro Programów Zagranicznych

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego