Rozwój współpracy UEK z Uniwersytetem w Kragujevcu

Aktualności
2022-11-09

Rozwój współpracy UEK z Uniwersytetem w Kragujevcu

Na początku listopada br. pracownicy UEK uczestniczyli w organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Kragujevcu konferencji: 7th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2022) oraz w sympozjum naukowym organizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Kragujevcu, Uniwersytet w Mesynie, Państwowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny w Kijowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Bardzo ważnym punktem konferencji był wykład THE GLOBOTICS TRANFORMATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, który za zaproszenie Gospodarzy, wygłosił Pan Profesor Stanisław Mazur w trakcie pierwszej sesji plenarnej.

Podczas wizyty odbyły się spotkania z władzami rektorskimi Uniwersytetu w Kragujevcu i zespołem dziekańskim Wydziału Ekonomicznego tej uczelni

Kluczowe spotkanie delegacji UEK z Władzami Uczelni w Kragujevac odbyło się 4 listopada (piątek) na terenie Kampusu tej Uniwersytetu. Przedmiotem rozmów było rozważenie możliwości złożenia wspólnych wniosków do programów:

  1. Erasmus+
  2. Komisji Europejskiej (w tym programu „Europejskie Uczelnie”)
  3. Programów Grupy Wyszehradzkiej

Ważnym elementem rozmów były kwestie dotyczące poszerzenia możliwości współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników obu uczelni oraz dalsze wzmacnianie już istniejącego partnerstwa międzynarodowego (UEK, Mesyna, KNUTE, UNIKG). Poruszono także zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości działalności naukowej i dydaktycznej

Efektem tych rozmów jest powołanie Zespołu zadaniowego do realizacji powyżej wskazanych przedsięwzięć.

Wśród członków delegacji byli: JM Rektor - prof. Stanisław Mazur, Prorektor ds. Nauki - prof. Paweł Lula, prof. Andrzej Jaki, dr Marek Dziura, dr Tomasz Rojek, mgr Katarzyna Wójcik oraz mgr Katarzyna Baran.

Systematycznie będziemy Państwa informować o postępach prac w ramach współpracy UEK z Uniwersytetem w Kragujevcu.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego