Rusza projekt „UEK Pomaga”!

Aktualności
2021-04-28

Rusza projekt „UEK Pomaga”!

Już niebawem rusza wieloletni projekt „UEK Pomaga”, w ramach którego zrealizowanych zostanie szereg działań wpisujących się w ideę uniwersytetu odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie.

Co to oznacza w praktyce? Projekt „UEK Pomaga” ma na celu zbudowanie społecznej odpowiedzialności w środowisku naszej Wspólnoty Akademickiej. Przejawiać będzie się to m.in. w kształtowaniu aktywności społecznej Pracowników i Studentów Uczelni, wspieraniu postaw proekologicznych, a także różnym formom pomocy dla osób prywatnych, konkretnych rodzin i środowisk w imię realizacji zasady solidarności społecznej.

Podczas najbliższego spotkania Zespołu ds. Projektu „UEK Pomaga” zostaną przedstawione m.in. propozycje różnorodnych aktywności społecznych, które możemy realizować jako Wspólnota. Zespół uzgodni również cele i określi działania, które będą realizowane w ramach Projektu „UEK Pomaga”.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego