Godło Polski

Sąsiedzkie spotkanie w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

Aktualności
2022-12-05

Sąsiedzkie spotkanie w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych

W środę, 30 listopada 2022 r. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK wraz z przedstawicielami naszej Uczelni oraz p. Tomaszem Brzostowskim, Wiceprezesem firmy Hitachi Vantara – przewodniczącym Rady Patronackiej UEK, odwiedzili Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. św. Mikołaja przy ul. Lubomirskiego w Krakowie.

Spotkanie z wychowankami oraz nauczycielami placówki przebiegło w bardzo rodzinnej atmosferze. Reprezentacja UEK została niezwykle gościnnie przyjęta w murach szkoły. Uczniowie i wychowawcy opowiedzieli o przedsięwzięciach podjętych dzięki środkom zdobytym staraniami Uczelni, m.in. przez firmę Hitachi Vantara. Goście z UEK mogli zobaczyć zdjęcia z wyjazdów adaptacyjnych w góry oraz nad morze. Dla wychowanków placówki były to bardzo ważne i piękne wydarzenia, zwłaszcza, że dla wielu z nich były to pierwsze takie wyjazdy w życiu.

Zaprezentowano także sposób działania Mobilnej Pracowni Komputerowej (MPK), którą wyposażyła firma Hitachi. Przekazane laptopy służą uczniom do wszechstronnej edukacji i rozwoju. Dzięki mobilności urządzeń, mogą z nich korzystać nauczyciele różnych przedmiotów, a oprogramowanie zapewnia możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć (na przykład lekcji plastyki z elementami ćwiczeń z języka angielskiego).

Wielką niespodzianką była prezentacja wykonanej własnoręcznie przez wychowanków placówki gry logiczno-strategicznej. Co więcej, uczniowie, z sukcesem, zmierzyli się w rywalizacji w nią z JM Rektorem UEK. Był to bardzo sympatyczny i integrujący element spotkania.

Nie zabrakło serdecznych rozmów, ale i snucia wspólnych marzeń i planów tkanych na kanwie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół a naszą Uczelnią. Mamy nadzieję na ich realizację w ciągu najbliższych miesięcy.

Wychowawcy placówki również podzielili się zaplanowanymi dla rozwoju tego miejsca działaniami. Przedstawili imponujące plany zagospodarowania nieużywanych do tej pory podziemi szkoły, w których już teraz znajduje się pracownia stolarska (gdzie wykonano wspomnianą grę),a na swoje otwarcie czekają inne sale przeznaczone do prowadzenia terapii zajęciowej, takie jak pracownia garncarska, czy filmowa.

W spotkaniu uczestniczył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK, rzecznik Uczelni Paweł Kozakiewicz oraz Wiceprezes firmy Hitachi Vantara, Tomasz Brzostowski.

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego w Krakowie obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jako główny cel Zespół stawia sobie stworzenie szans wszechstronnego rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego) ucznia – wychowanka na miarę jego potencjalnych możliwości, zainteresowań i talentów.