Seminarium o ewaluacji działalności naukowej

Aktualności
2020-02-14
lubie to symbol 6 udostepnij symbol 42

Seminarium o ewaluacji działalności naukowej

W dniu 10 lutego br., z inicjatywy prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura, Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, w naszym Uniwersytecie odbyło się Seminarium pt.: „Ewaluacja jakości działalności naukowej – co już wiemy, a nad czym jeszcze pracujemy”. Głównymi gośćmi tego wydarzenia byli dr Anna Budzanowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.

Seminarium otworzył prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Nauki, który witając uczestników spotkania podkreślił, że umiejętność dostosowania się do wymogów ewaluacji działalności naukowej będzie mieć decydujący wpływ na najbliższą przyszłość naszego Uniwersytetu.
Pani Minister Anna Budzanowska zaprezentowała aktualny stan przygotowań resortu nauki i szkolnictwa wyższego do przeprowadzenia ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017-2020. Zwróciła również uwagę na to, że jednym z najważniejszych celów ewaluacji jest zapewnienie międzynarodowej porównywalności osiągnięć polskiej nauki oraz ukierunkowanie krajowych jednostek naukowych na dążenie do doskonałości naukowej, której istotną cechą jest uczestnictwo w światowej wymianie wiedzy naukowej. Pani Minister zaznaczyła, że dotychczasowe doświadczenia z ewaluacji działalności naukowej są ponadto gruntownie analizowane pod kątem opracowania niezbędnych zmian w zasadach ewaluacji, które będą obowiązywać od 2021 roku.
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń omówił strukturę Komisji Ewaluacji Nauki, aktualne zasady ewaluacji działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z dziedziny nauk społecznych wraz metodą ustalania wyników ewaluacji. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego dla UEK jest potrzeba skoncentrowania się na uzyskiwaniu osiągnięć w każdym z trzech kryteriów oceny, a nie wyłącznie na najwyżej ocenianej działalności publikacyjnej. Profesor Skoczeń zaprezentował również aktualnie obowiązujące zasady punktacji czasopism i wydawnictw naukowych wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań oraz postulowanymi kierunkami zmian w tym zakresie.
W części dyskusyjnej Minister Anna Budzanowska oraz prof. UEK dr hab. Rafał Prostak,członek Komisji Ewaluacji Nauki, udzielili odpowiedzi na liczne pytania merytoryczne i metodologiczne z zakresu ewaluacji dokonań naukowych, przygotowane przez Panią Urszulę Cieraszewską, Zastępcę Dyrektor Biblioteki Głównej UEK.
W podsumowaniu seminarium Prof. Mazur, organizator wydarzenia, podkreślił, że wystąpienia zaproszonych gości, jak również przebieg dyskusji wskazują na ogromną potrzebę organizowania kolejnych spotkań na temat ewaluacji działalności naukowej w naszej Uczelni.

W seminarium uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych i administracyjnych UEK, którzy w całości zapełnili Nową Salę Senacką. Duże zainteresowanie tematyką wydarzenia potwierdza, że społeczność naszego Uniwersytetu przykłada ogromną wagę do przebiegu i wyników zbliżającej się ewaluacji.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.