Seminarium o ewaluacji działalności naukowej

Aktualności
2020-02-14
lubie to symbol 5 udostepnij symbol 2

Seminarium o ewaluacji działalności naukowej

W dniu 10 lutego br., z inicjatywy prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura, Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, w naszym Uniwersytecie odbyło się Seminarium pt.: „Ewaluacja jakości działalności naukowej – co już wiemy, a nad czym jeszcze pracujemy”. Głównymi gośćmi tego wydarzenia byli dr Anna Budzanowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.

Seminarium otworzył prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prorektor ds. Nauki, który witając uczestników spotkania podkreślił, że umiejętność dostosowania się do wymogów ewaluacji działalności naukowej będzie mieć decydujący wpływ na najbliższą przyszłość naszego Uniwersytetu.
Pani Minister Anna Budzanowska zaprezentowała aktualny stan przygotowań resortu nauki i szkolnictwa wyższego do przeprowadzenia ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017-2020. Zwróciła również uwagę na to, że jednym z najważniejszych celów ewaluacji jest zapewnienie międzynarodowej porównywalności osiągnięć polskiej nauki oraz ukierunkowanie krajowych jednostek naukowych na dążenie do doskonałości naukowej, której istotną cechą jest uczestnictwo w światowej wymianie wiedzy naukowej. Pani Minister zaznaczyła, że dotychczasowe doświadczenia z ewaluacji działalności naukowej są ponadto gruntownie analizowane pod kątem opracowania niezbędnych zmian w zasadach ewaluacji, które będą obowiązywać od 2021 roku.
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń omówił strukturę Komisji Ewaluacji Nauki, aktualne zasady ewaluacji działalności naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z dziedziny nauk społecznych wraz metodą ustalania wyników ewaluacji. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego dla UEK jest potrzeba skoncentrowania się na uzyskiwaniu osiągnięć w każdym z trzech kryteriów oceny, a nie wyłącznie na najwyżej ocenianej działalności publikacyjnej. Profesor Skoczeń zaprezentował również aktualnie obowiązujące zasady punktacji czasopism i wydawnictw naukowych wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań oraz postulowanymi kierunkami zmian w tym zakresie.
W części dyskusyjnej Minister Anna Budzanowska oraz prof. UEK dr hab. Rafał Prostak,członek Komisji Ewaluacji Nauki, udzielili odpowiedzi na liczne pytania merytoryczne i metodologiczne z zakresu ewaluacji dokonań naukowych, przygotowane przez Panią Urszulę Cieraszewską, Zastępcę Dyrektor Biblioteki Głównej UEK.
W podsumowaniu seminarium Prof. Mazur, organizator wydarzenia, podkreślił, że wystąpienia zaproszonych gości, jak również przebieg dyskusji wskazują na ogromną potrzebę organizowania kolejnych spotkań na temat ewaluacji działalności naukowej w naszej Uczelni.

W seminarium uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych i administracyjnych UEK, którzy w całości zapełnili Nową Salę Senacką. Duże zainteresowanie tematyką wydarzenia potwierdza, że społeczność naszego Uniwersytetu przykłada ogromną wagę do przebiegu i wyników zbliżającej się ewaluacji.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego