Spotkanie JM Rektora UEK z Liderami Związków Zawodowych

Aktualności
2021-04-08

Spotkanie JM Rektora UEK z Liderami Związków Zawodowych

W czwartek, 8 kwietnia 2021 roku, odbyło się spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK z Liderami Związków Zawodowych, działających przy naszej Uczelni.

Rozmowy dotyczyły aktualnych wyzwań stojących przed Społecznością Akademicką UEK, takich jak wybór narzędzi zdalnego nauczania w kolejnym semestrze pracy i nauki na naszej Uczelni (ZOOM – Teams) oraz wdrożenie komponentu Planista z systemu USOS. Poruszono także kwestię ocen pracowników naukowo-dydaktycznych przez studentów i doktorantów.

W spotkaniu, oprócz JM Rektora UEK, udział wzięli: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Przewodniczący Zarządu Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, dr Jan Tatar – Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK oraz dr Paweł Zamora – Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

JM Rektor wyraził także nadzieję, że kolejne, regularnie zaplanowane spotkania, pozwolą kontynuować bardzo dobrą współpracę Władz Uniwersytetu ze Związkami Zawodowymi, zarówno w ramach bieżących działań Uczelni, jak i w planowaniu kolejnych, strategicznych kwestii związanych z jej funkcjonowaniem.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego