Godło Polski

Spotkanie JM Rektora z przedstawicielami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

Aktualności
2021-05-24

Spotkanie JM Rektora z przedstawicielami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

21 maja 2021 r. odbyło się spotkanie JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK z przedstawicielami Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Oprócz JM Rektora UEK w spotkaniu udział wzięli: Pani dr Jolanta Stokłosa – Prezes Hospicjum im. św. Łazarza, dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji, który koordynuje realizację wsparcia Hospicjum przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Pani Renata Połomska – Koordynator akcji „Pola nadziei”, Pani Anna Dyląg – Główna Księgowa Hospicjum oraz Pan Tomasz Brzostowski – członek Rady Uczelni UEK w kadencji 2021-2024, który za pośrednictwem UEK i w imieniu firmy Hitachi przekazał pracownikom Hospicjum św. Łazarza 15 komputerów, a także zadeklarował dalsze wsparcie placówki.

W najbliższym czasie odbędzie się również szkolenie pracowników Hospicjum z zakresu programu Excel, które poprowadzą pracownicy Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W trakcie rozmowy z Panią Prezes Hospicjum – dr Jolantą Stokłosą – poruszono kwestie potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi krakowska placówka.

JM Rektor UEK zadeklarował pomoc i wsparcie techniczne w zakresie rozszerzenia oprogramowania wykorzystywanego przez Hospicjum w celach rozliczeniowych tak, aby ułatwić placówce realizację wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów
u świadczeniodawcy.

Konieczność dostosowania pracy do najnowszych wymogów ministerialnych pojawia się
w szczególnym momencie dla krakowskiego Hospicjum im. św. Łazarza, które w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności.

Każdy jubileusz to okazja nie tylko do podsumowań, ale także tworzenia nowych planów. Szczególnie teraz, w świecie wielu zmian, nie tylko przepisów, wymagających od nas dostosowania się do nich, musimy się zastanowić, w jaki sposób działać, żeby nie utracić tego „pozamedycznego pierwiastka”, czyli oddania nie tylko rąk ale i serca chorym – mówiła Pani Prezes dr Jolanta Stokłosa.

Zawsze staramy się zrobić dla chorych wszystko, co możemy, nie zapominając o rodzinach naszych pacjentów, które także muszą poradzić sobie z poczuciem bezradności w obliczu choroby najbliższych. Często powtarzam swoim współpracownikom, że umiera się tylko raz.
I o tym trzeba pamiętać
– dodała.

JM Rektor UEK, dziękując raz jeszcze Panu Tomaszowi Brzostowskiemu za wsparcie okazane placówce, podkreślił wagę realnej pomocy, która przyczyni się – jak w tym przypadku – do wzrostu komfortu pracy pracowników Hospicjum oraz usprawni wykonywanie codziennych obowiązków.

Tego typu pomoc jest szczególnie ważna w obecnych czasach, nie tylko w obliczu informacji o starzejącym się społeczeństwie, ale w świetle najnowszych raportów dotyczących wzrostu liczby pacjentów onkologicznych. Niestety, konsekwencje wstrzymania opieki medycznej będziemy odczuwać jeszcze przez jakiś czas, co może mieć wpływ na takie placówki, jakimi są hospicja – powiedział JM Rektor UEK dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, deklarując –
w imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK – dalsze realne wsparcie Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.