Spotkanie JM Rektora z Przedstawicielami Związków Zawodowych UEK

Aktualności
2021-06-10

Spotkanie JM Rektora z Przedstawicielami Związków Zawodowych UEK

W czwartek, 10 czerwca 2021r., odbyło się kolejne spotkanie JM Rektora UEK z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Podczas rozmów JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK przedstawił wyniki działań związanych m.in. ze zmniejszeniem oprocentowania pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń dla pracowników oraz przyznawania pożyczek socjalnych dla pracowników emerytowanych bez oprocentowania. JM Rektor poinformował także o zakończeniu prac dotyczących wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie po ich przejściu na emeryturę (szczegółowe informacje w Zarządzeniu nr R.0211.31.2021 z dn. 26 maja 2021 r.).

Omówiono także problem wsparcia studentów z Białorusi, kwestie zaawansowania prac związanych ze ścieżkami karier pracowników badawczo-dydaktycznych, organizacji pracy w roku akademickim 2021/2022 oraz działań dotyczących programu Planista.

W rozmowie Przedstawiciele Związków Zawodowych zwrócili także uwagę na potrzebę wsparcia pracowników i studentów naszej Uczelni z powodu obserwowanych problemów wynikających z obciążenia narzuconą w czasie pandemii koronawirusa pracą zdalną. JM Rektor podkreślił, że sprawa ta znajduje się w obrębie szczególnej troski nie tylko jego samego, ale i wszystkich rektorów uczelni wyższych w Krakowie, którzy wspólnie będą starać się znaleźć całościowy system rozwiązania tej ważnej i trudnej kwestii.

W spotkaniu, oprócz JM Rektora UEK, udział wzięli: dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK – Przewodniczący Zarządu Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, dr Jan Tatar – Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK, dr Paweł Zamora – Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Jarosław Bober – Dyrektor Kancelarii Rektora.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego